Utwórz salę spotkań

 1. Spotkanie Lifesize to bazująca na chmurze sala spotkań. To idealne rozwiązanie do planowania regularnych lub cyklicznych wydarzeń. Po utworzeniu wydarzenia jest ono zawsze dostępne, a uczestnicy mogą do niego dołączyć w dowolnej chwili.
 2. Kliknij przycisk avatar-meeting Spotkania w panelu nawigacyjnym, a następnie kliknij opcję Utwórz spotkanie.
 3. Wprowadź nazwę spotkania, a następnie wpisz nazwę moderatora. Moderator może usuwać uczestników, a także wyciszać i włączać dźwięk wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy sami muszą wyłączać wyciszenie mikrofonów, aby byli słyszani.
 4. Ustaw opcje spotkania:     
  • Ustaw numeryczny kod dostępu do spotkania: Każda osoba z Twojego konta Lifesize widzi Twoje spotkania na karcie Spotkania, ale możesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez włączenie kodu dostępu. Kod dostępu jest automatycznie podawany w zaproszeniach e-mail i kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4–10 cyfr. UWAGA: W salach spotkań korzystających z kodu dostępu czat grupowy jest niedostępny.
  • Dodaj opis spotkania. Opis spotkania może zawierać do 200 znaków. 
  • Wybierz wykładowcę: Podaj imię i nazwisko osoby, która ma poprowadzić wykład. Uczestnicy widzą głównego mówcę, ale nie widzą siebie nawzajem. Wykładowca może usuwać uczestników.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Właściciele spotkań

Jeśli utworzysz spotkanie, stajesz się jego właścicielem. Jako właściciel możesz usuwać uczestników podczas spotkania. Możesz również edytować i usuwać swoje spotkania. Kliknij nazwę spotkania, aby otworzyć kartę z danymi spotkania. Kliknij przycisk Usuń lub Edytuj, aby zmienić nazwę, opis lub opcje zaawansowane.

Właściciele spotkań mają dostęp do wszystkich nagrań spotkań cyklicznych oraz mogą określać odbiorców nagrań na koncie Lifesize. Administratorzy mogą określać, czy osoby spoza konta Lifesize mogą odtwarzać nagrania.

UWAGA:Administratorzy mogą edytować i usuwać wszystkie spotkania.

 

Dowiedz się więcej o nagrywaniu rozmów i spotkań.