Zaplanuj za pomocą kalendarza Google Calendar

Wyślij zaproszenia na spotkanie Lifesize bezpośrednio z kalendarza Google Calendar. Wymagane jest rozszerzenie Google Chrome od Lifesize. Pobierz i zainstaluj rozszerzenie Google Chrome dla Lifesize ze sklepu Chrome Web Store.

UWAGA: Jeżeli wcześniej udostępniano prezentację za pomocą aplikacji Lifesize w lokalnej przeglądarce Chrome, wtyczka jest już w niej zainstalowana.

  1. Kliknij buddy word z prawej strony paska adresu przeglądarki Chrome. Może pojawić się monit o zalogowanie się do aplikacji Lifesize.
  2. Wprowadź dane uwierzytelniające Lifesize.
  3. Kliknij buddy word i wybierz pozycję Zaplanuj kalendarz Google. UWAGA: Musisz zalogować się do swojego konta Google. 
  4. Kliknij przycisk Zorganizuj spotkanie w Lifesize.
  5. Twoje nazwa pojawi się w rozwijanym menu. Kliknij strzałkę, aby wybrać salę spotkań lub system do pomieszczeń.
  6. Dodaj gości.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.