Zaplanuj z programu Microsoft Outlook

Wtyczka Lifesize Cloud dla Microsoft Outlook jest dostępna wyłącznie dla komputerów z systemem Microsoft Windows i wymaga klienta Microsoft Outlook 2010 lub wyższej wersji.

Na stronie pobieranie Lifesize kliknij przycisk Wtyczka Lifesize dla Microsoft Outlook i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Może pojawić się monit o zamknięcie i ponowne uruchomienie programu Microsoft Outlook.

Po udanej instalacji należy skonfigurować ustawienia:

  1. Na karcie Narzędzia główne kalendarza Outlook kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie  Przycisk Zaplanuj spotkanie Lifesize programu MS Outlook.
  2. W oknie Dane uwierzytelniające logowania Lifesize wprowadź adres e-mail i hasło Lifesize.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
  4. Ponownie kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie i wybierz pozycję Ustawienia.
  5. Wybierz pozycję Domyślna lokalizacja spotkaniaUWAGA: Jeśli spotkanie w aplikacji zostało utworzone niedawno i nie pojawia się na liście, kliknij strzałkę po prawej stronie listy, aby ją odświeżyć.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

Opcjonalnie: Aby dodać niestandardowy tekst do wszystkich zaproszeń Lifesize, wprowadź go w Niestandardowym zaproszeniu mailowym. Możesz edytować ten tekst podczas tworzenia spotkań.

Teraz możesz zaplanować spotkanie w kalendarzu Microsoft Outlook. Uruchom aplikację Lifesize z karty Narzędzia główne w kalendarzu Microsoft Outlook. Przycisk Lifesize to zasadniczo dwa przyciski:

  • Kliknij buddy word, aby szybko utworzyć zaproszenie na spotkanie z wykorzystaniem ustawień domyślnych.
  • Kliknij Zaplanuj-spotkanie-z-Outlook, aby utworzyć unikatowe zaproszenie na spotkanie lub skonfigurować ustawienia domyślne.

Wskazówka: Ustaw swoje domyślne spotkanie na Zadzwoń do mnie. Kliknij buddy word, aby szybko utworzyć zaproszenie na spotkanie z wykorzystaniem ustawień domyślnych.