Nawiązywanie połączenia

Aby wykonać połączenie jako gość:

  1. Dotknij pola Jestem gościem na ekranie logowania.
  2. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz numer wewnętrzny osoby lub spotkania. 
  3. Dotknij pola Dołącz

Aby wykonać połączenie jako zarejestrowany użytkownik:

  1. Dotknij pola Zaloguj się na ekranie logowania.
  2. Wpisz swój adres e-mail i dotknij pola Dalej
  3. Opcjonalnie: Jeśli korzystasz z logowania SSO, postępuj zgodnie z monitami.
  4. Dotknij pola video-rain Połączenie. Zacznij wpisywać i wybierz nazwę kontaktu z listy lub wpisz szczegóły połączenia osoby spoza katalogu. Możesz też wybrać nazwę z katalogu ulubione, spotkania i spotkania aktywne. 

Aby wykonać połączenie bez użycia wideo:

  • Podczas połączenia wideo przesuń palcem w prawo, aby przejść do trybu Tylko do odsłuchu.
  • Dotknij nazwy w Katalogu, aby otworzyć kartę połączeń, a następnie dotknij pozycji Numer telefonu, aby wybrać numer za pomocą telefonu.