Czynności podczas połączenia

Gdy trwa połączenie, można:

 • end-call Opuścić spotkanie
 • wideo Włączyć lub wyłączyć kamerę video-off
 • mic Włącz i wyłącz mikrofon mic-off-red
 • Dotknąć symbolu  w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia:
  • informacje Wyświetl szczegóły połączenia
  • meeting-ch Wyświetl listę uczestników
  • chat-ch Rozpocznij czat 
  • nagraj
    
   Rozpocznij nagrywanie (jeżeli funkcja nagrywania jest włączona)
 • Ściśnij, aby powiększyć wideo lub treść
 • Przesuń palcem, aby przejść do trybu Tylko do odsłuchu. Zawsze gdy trwa połączenie, możesz przejść do trybu Tylko do odsłuchu.
  • Przesuń palcem w prawo, a kamera i mikrofon zostaną automatycznie wyłączone.
  • Dotknij mic-off-ch, aby mówić. Dotknij ponownie, aby wyciszyć.
  • Możesz też zakończyć połączenie w trybie Tylko do odsłuchu, naciskając i przytrzymując end-call  oraz dotykając przycisku Opuść spotkanie.