Katalog

Kontakty, spotkania i systemy do pomieszczeń są połączone w jeden katalog. Kategorie są wyraźnie rozdzielone i z łatwością można odnaleźć szukany element:

 • Ulubione
 • Moje spotkania
 • Aktywne spotkania
 • Użyj pola Wyszukiwanie, aby znaleźć kontakty, spotkania i systemy do pomieszczeń

Dotknięcie pola kontaktu, spotkania lub systemu do pomieszczeń przeniesie Cię do karty kontaktu, gdzie można:

 • video-rain Nawiązać połączenie
 •  chat-rain Rozpocząć czat (jeżeli funkcja czatu jest włączona)
 • schedule Zaplanować spotkanie
 • Wyświetlić szczegóły połączenia
 • Kliknąć przycisk favorite , aby dodać do ulubionych

Dotknij pola + w prawym górnym rogu ekranu , aby uzyskać dostęp do menu, w którym można:

 • favorite-outline Dodać element do ulubionych
 • avatar-person Utworzyć kontakt
 • avatar-meeting Utworzyć spotkanie
 1. Wprowadź nazwę spotkania.
 2. Dodaj opis spotkania. Opis spotkania może zawierać do 200 znaków.
 3. Ustaw numeryczny kod dostępu do spotkania: możesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez włączenie kodu dostępu. Kod dostępu jest automatycznie podawany w zaproszeniach e-mail i kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4–10 cyfr. UWAGA: W salach spotkań korzystających z kodu dostępu czat grupowy jest niedostępny.
 4. Wybierz moderatora. Moderator może usuwać uczestników, a także wyciszać i włączać dźwięk wszystkich uczestników spotkania.
 5. Wybierz wykładowcę. Podaj imię i nazwisko osoby, która ma poprowadzić wykład. Uczestnicy widzą głównego mówcę, ale nie widzą siebie nawzajem. Wykładowca może usuwać uczestników.
 6. Dotknij pola Gotowe.