Zaplanuj spotkanie

 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku schedule Zaplanuj.
 2. Jeżeli chcesz zaproponować w zaproszeniu, aby rozmówca dzwonił na Twój numer wewnętrzny Lifesize, wybierz miejsce połączenia, dotykając paska wyszukiwania i wybierając opcję Zadzwoń bezpośrednio do mnie, lub wpisz nazwę na pasku wyszukiwania. 
 3. Wyślij zaproszenie na spotkanie za pomocą opcji E-mailKalendarz lub Wiadomość SMS, co utworzy wiadomość tekstową dołączoną do zaproszenia na spotkanie. 
  • E-mail:
   1. Dotknij przycisku E-mail.
   2. Wybierz aplikację poczty elektronicznej.
   3. Wpisz adres(-y) e-mail.
   4. Dotknij przycisku Wyślij, aby wysłać zaproszenie na spotkanie pocztą elektroniczną do uczestników spotkania.
  • Kalendarz:
   1. Dotknij przycisku Kalendarz.
   2. Wybierz aplikację kalendarza i wprowadź dane spotkania. Zapisanie spotkań spowoduje dodanie ich do kalendarza. 
  • Wiadomość SMS:
   1. Dotknij przycisku Wiadomość SMSUWAGA: Musisz zezwolić aplikacji Lifesize na wysyłanie i wyświetlanie wiadomości SMS.
   2. Wybierz odbiorcę(-ów) z listy kontaktów i dotknij przycisku Wyślij.