Johanniter-Krankenhaus jest uznanym i certyfikowanym ośrodkiem raka płuca oraz centrum doskonałości chirurgii klatki piersiowej w Niemczech. Ta specjalistyczna klinika pneumonologii, chirurgii klatki piersiowej i alergologii obsługuje region South Brandenberg i od 2012 roku zyskuje uznanie Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego i Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej.

Telemedycyna Lifesize do prostych diagnoz medycznych w Johanniter-Krankenhaus

W medycynie niezwykle ważny jest czas. Liczy się każda sekunda. Jako instytucja znajdująca się w centrum uwagi, klinika Johanniter-Krankenhaus prowadzi konferencje na temat nowotworów w celu szybkiej diagnozy, która prowadzi do szybszego leczenia pacjentów. Eksperci ci szukali rozwiązania, które umożliwiłoby specjalistom skuteczniejsze łączenie się ze szpitalami ogólnymi w Brandenburgii w celu zacieśnienia ich współpracy i poprawy diagnostyki pulmonologicznej.

Wdrażając opartą na chmurze technologię wideokonferencji Lifesize, zewnętrzni eksperci mogą teraz szybko i łatwo łączyć się z konferencjami i stawiać diagnozy za pomocą własnych urządzeń. Nasze rozwiązanie umożliwia również firmie Johanniter-Krankenhaus transmitowanie na żywo ich sal operacyjnych bezpośrednio na konferencje poświęcone nowotworom. Dowiedz się więcej o tym, jak bezproblemowo zintegrowano Lifesize z Johanniter-Krankenhaus, aby ułatwić współpracę i diagnozowanie.