Utwórz kontakt

Aby szybko i łatwo wykonywać połączenia, możesz na różne sposoby dodawać kontakty do swojego katalogu.

Dodawaj kontakty osobiste do katalogu

Możesz również dodawać kontakty osobiste do swojego katalogu. Wybierz opcję katalog, kliknij Utwórz kontakt i podaj nazwę kontaktu oraz szczegóły umożliwiające nawiązywanie połączeń.

Kontakty osobiste są wyświetlane wyłącznie w Twoim katalogu. Żaden inny członek konta Lifesize Cloud nie ma do nich dostępu.

Dodaj kogoś do Ulubionych

Wybierz nazwę z ostatnich połączeń, katalogu lub listy spotkań i kliknij raz, aby otworzyć kartę kontaktu. Kliknij ulubione, aby dodać kontakt do Ulubionych. Jeśli chcesz usunąć kogoś z Ulubionych, wystarczy że klikniesz ulubione jeszcze raz.