Połącz się jako gość

Połączenia z użytkownikami Lifesize Cloud można nawiązywać nawet bez posiadania konta usługi Lifesize Cloud. Można również dołączać do połączeń z systemów sali konferencyjnej innych niż Lifesize.

Zadzwoń z aplikacji Lifesize Cloud zainstalowanej na komputerze

 1. Otwórz aplikację Lifesize Cloud i kliknij pozycję Gość.
 2. Wprowadź swoją nazwę i numer osoby, z którą chcesz się połączyć. Format numeru jest następujący: rozszerzenie@lifesizecloud.com. Tutaj możesz pobrać aplikację.

Zadzwoń z aplikacji sieciowej Lifesize Cloud Web App

 1. W zaproszeniu e-mail lub w zaproszeniu kalendarzowym kliknij łącze w sekcji Połącz się przez wideo.
 2. Wpisz swoje imię i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcje dźwiękowe i wideo, a następnie kliknij przycisk Dołącz.
Zadzwoń w trybie konferencji sieciowej

Do spotkania Lifesize Cloud można również dołączyć w trybie wideo, a dźwięk odbierać po nawiązaniu połączenia ze swojego telefonu.

 1. W zaproszeniu e-mail lub w zaproszeniu kalendarzowym kliknij łącze w sekcji Połącz się przez wideo.
 2. Wpisz swoje imię i kliknij przycisk Dalej.
 3. Wybierz opcję wideo i w sekcji Wybierz dźwięk, zaznacz opcję Zadzwoń z telefonu. Wybierz swoją lokalizację i zadzwoń z telefonu.
 4. Kliknij przycisk Dołącz.

Aby przełączyć się na dźwięk z komputera podczas połączenia, kliknij opcję Przełącz na dźwięk z komputera i odłóż słuchawkę. Jeżeli wyłączysz kamerę, połączenie nadal będzie widoczne i słyszalne.

Zadzwoń z systemu sali konferencyjnej innej firmy

Można nawiązywać i odbierać połączenia oraz dołączać do spotkań za pomocą dowolnego systemu sali konferencyjnej:

 1. W zaproszeniu e-mail lub w zaproszeniu kalendarzowym kliknij łącze w sekcji Połącz się przez wideo.
 2. Kliknij opcję Pliki do pobrania i inne sposoby, aby zadzwonić w celu uzyskania dostępu do informacji o spotkaniu.
 3. Znajdź adres IP i rozszerzenie wyświetlone w pozycji Zadzwoń za pomocą systemu sali konferencyjnej innej firmy.
 4. Wpisz adres IP i zaczekaj na pojawienie się monitu przed wprowadzeniem rozszerzenia.

Zadzwoń z telefonu

Możesz dołączyć do spotkania Lifesize Cloud ze swojego telefonu jako uczestnik korzystający tylko z dźwięku.

 1. Zadzwoń na jeden z numerów podanych w zaproszeniu e-mail lub w zaproszeniu kalendarzowym.
 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź rozszerzenie osoby lub spotkania.

Użytkownicy Lifesize Cloud — zobaczcie, jak zadzwonić.