Wyślij zaproszenie z Kalendarza Google

Wyślij zaproszenia na spotkanie Lifesize Cloud bezpośrednio z Kalendarza Google. Wymagana jest wtyczka Google Chrome z Lifesize Cloud. Pobierz i zainstaluj wtyczkę Google Chrome z Lifesize Cloud z Chrome Web Store.

UWAGA: Jeśli wcześniej udostępniano prezentację za pośrednictwem Lifesize Cloud w danej przeglądarce Chrome, wtyczka jest już zainstalowana.

  1. Kliknij buddy word po prawej stronie paska adresu przeglądarki Chrome. Może pojawić się monit o zalogowanie się do Lifesize Cloud.
  2. Wprowadź dane uwierzytelniające Lifesize Cloud.
  3. Kliknij buddy word, a następnie Planuj w Kalendarzu Google.
  4. Kliknij Spotkaj się na Lifesize.
  5. Twoje imię pojawi się na rozwijanym menu. Kliknij strzałkę, aby wybrać pokój spotkań lub system wideo.
  6. Dodaj zaproszone osoby.
  7. Kliknij Zapisz.

Wskazówka: Dowiedz się, jak utworzyć powtarzające się spotkanie w Lifesize Cloud.

Obejrzyj film o planowaniu spotkań Lifesize Cloud z Kalendarza Google.