Wyślij zaproszenie z Microsoft Outlook

Wtyczka Lifesize Cloud dla Microsoft Outlook jest dostępna wyłącznie dla komputerów z systemem Microsoft Windows i wymaga klienta Microsoft Outlook 2010 lub wyższej wersji.

Na stronie pobieranie Lifesize Cloud kliknij Wtyczka Lifesize dla Microsoft Outlook i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Może pojawić się monit o zamknięcie i zrestartowanie programu Microsoft Outlook.

Po udanej instalacji należy skonfigurować ustawienia:

  1. W zakładce Narzędzia główne Kalendarza Outlook kliknij Zaplanuj spotkanie pod Przycisk Zaplanuj spotkanie Lifesize programu MS Outlook.
  2. Wybierz Dane uwierzytelniające konta.
  3. W oknie Danych uwierzytelniających logowania Lifesize wprowadź adres e-mail i hasło Lifesize Cloud.
  4. Kliknij Zapisz.
  5. Ponownie kliknij Zaplanuj spotkanie i wybierz Ustawienia.
  6. Wybierz Domyślną lokalizację spotkania*.
  7. Kliknij Zapisz.

*UWAGA: Jeśli spotkanie w aplikacji zostało utworzone niedawno i nie pojawia się na liście, kliknij strzałkę po prawej stronie listy, aby ją odświeżyć.

Opcjonalnie: Aby dodać niestandardowy tekst do wszystkich zaproszeń Lifesize Cloud, wprowadź go w Niestandardowym zaproszeniu mailowym. Możesz edytować ten tekst podczas tworzenia spotkań.

Teraz masz możliwość zaplanowania spotkania w kalendarzu Microsoft Outlook. Uruchom Lifesize Cloud z zakładki Narzędzia główne w kalendarzu Microsoft Outlook. Przycisk Lifesize Cloud to właściwie dwa przyciski:

  • Kliknij buddy word, aby szybko utworzyć zaproszenie na spotkanie w oparciu o ustawienia domyślne.
  • Kliknij Zaplanuj-spotkanie-z-Outlook, aby utworzyć niepowtarzalne zaproszenie na spotkanie lub skonfigurować ustawienia domyślne.

Wskazówka: Ustaw swoje domyślne spotkanie na Zadzwoń do mnie. Kliknij buddy word, aby szybko utworzyć zaproszenie na spotkanie w oparciu o ustawienia domyślne.

Zobacz film o planowaniu spotkań Lifesize Cloud z Microsoft Outlook.