Pulpit nawigacyjny

Dane wyświetlane na pulpicie bazują na wybranym przedziale czasu: Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc lub Zakres niestandardowy (na przykład od 15.10.2016 do 01.11.2016).

Ten dane pozwalają monitorować zużycie i statystyki wykorzystania.

Połączenia

Oprócz danych sumarycznych informujących o łącznej liczbie połączeń, łącznej liczbie minut, liczbie aktywnych użytkowników i średnim czasie połączenia w konkretnym przedziale czasu, szczegółowe dane są przedstawione w następujących wykresach i tabelach.

 

 • Minuty – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby minut. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę minut w konkretnym dniu.
 • Połączenia – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby połączeń. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę połączeń w konkretnym dniu.
 • Użytkownicy – w tej tabeli przedstawiono liczbę połączeń lub wykorzystanych minut według użytkowników w konkretnym przedziale czasu. Aby zmienić wyświetlane dane, zmień opcję na Połączenia lub Minuty . Zobacz, który użytkownik ma największą liczbę połączeń lub wykorzystanych minut w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko , aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników.
 • Systemy wideo – ta tabela pomaga określić, które systemy wideokonferencyjne do pomieszczeń były najczęściej wykorzystywane do połączeń oraz które systemy wykorzystały największą liczbę minut. Kliknij przycisk Zobacz wszystko , aby wyświetlić listę wszystkich systemów wideokonferencyjnych do pomieszczeń.
 • Minuty połączenia wg urządzenia/systemu operacyjnego – ten wykres informuje, które punkty dostępu były najczęściej wykorzystywane do połączeń według liczby minut na wybrane urządzenie. Śledzone są takie dane, jak: aplikacja internetowa, system Icon, klient komputera Mac, klient komputera PC, klient systemu iOS, klient systemu Android, system innej firmy lub inne dane.
 • Jakość połączenia – ten wykres informuje o ogólnej jakości połączeń w wybranym przedziale czasu, z uwzględnieniem procentowej liczby połączeń, przy których wystąpiła strata pakietów. Kliknij w obrębie wykresu kołowego, aby otworzyć ekran Szczegóły połączenia.
 • Zarejestrowane godziny – ten wykres informuje o wykorzystanej liczbie nagranych godzin i umożliwia określenie, kiedy kończy się limit planu subskrypcji lub kiedy zostanie on przekroczony.
  Uwaga: Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Record & Share.
 • Godziny funkcji Live Stream – ten wykres informuje o wykorzystanej liczbie godzin funkcji Live Stream i umożliwia określenie, kiedy kończy się limit planu subskrypcji lub kiedy zostanie on przekroczony.
  Uwaga:Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Live Stream.
 • Historia funkcji Live Stream ta tabela informuje o czasie trwania poszczególnych wydarzeń oraz o liczbie uczestników wszystkich wydarzeń, które odbyły się w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko , aby wyświetlić pełną historię wydarzeń oraz szczegółowe informacje na temat każdego z nich. Po wyświetleniu szczegółów można zobaczyć i wyeksportować listę uczestników oraz zapis pytań.
  Uwaga: Te dane są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Live Stream.
 • Historia połączeń – w tej tabeli znajdują się dane historyczne połączeń z wybranego przedziału czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko , aby wyświetlić zapis całej historii.