Nagrywaj połączenia i spotkania

Możesz nagrywać połączenia i spotkania ze wszystkich swoich urządzeń za pomocą jednego kliknięcia, jeśli Twój administrator konta włączył tę funkcję dla Twojej grupy.

Podczas połączenia wybierz record, aby rozpocząć nagrywanie.

Po zakończonym nagrywaniu nagrane filmy są grupowane i archiwizowane w kanale nagrywania, w celu późniejszego odtwarzania.

Aby odtwarzać lub zarządzać nagraniami, otwórz aplikację i wybierz recording-view-black w okienku nawigacji po lewej stronie. Możesz sortować nagrania w swoim kanale według daty, przedziału czasowego, liczby obejrzeń, polubień oraz wyświetlać je w widoku listy lub siatki. Po wybraniu nagrania do odtworzenia, możesz je polubić lub dodać do listy obserwowanych.

Udostępnianie nagrań z cyklu spotkań

Właściciele spotkań posiadają wszystkie nagrania z ich spotkań, niezależnie od tego, który z uczestników je rozpoczął. Aby ustawić uprawnienia do odtwarzania nagrań:

 1. Otwórz aplikację i wybierz recording-view-black z okienka nawigacji po lewej stronie.
 2. Przejdź na dowolną stronę z Filmami.
 3. W polu Wybierz spotkanie wpisz nazwę spotkania i kliknij Share.
 4. W polu Właściwości udostępniania: Cykl spotkań wybierz następujące opcje:
  • dodaj lub usuń oglądających
  • ustaw opcję nagrania Bez udostępniania
  • pobierz link do udostępniania dla Twojej grupy Cloud, zapewniający dostęp do cyklu spotkań

Udostępniaj poszczególne nagrania

W przypadku połączeń ad-hoc osoba rozpoczynająca połączenie zostaje właścicielem nagrania. Jeśli używasz Lifesize Icon, który jest połączony z Cloud, możesz wybrać właściciela podczas rozpoczynania nagrywania. Wciśnij zapis, a następnie wybierz właściciela nagrania spośród członków swojej grupy Cloud.

Właściciele nagrania mogą wybierać odtwarzających dla poszczególnych nagrań. Zobacz tutaj:

 1. Wybierz recording-view-black z okienka nawigacji po lewej stronie.
 2. Przejdź na dowolną stronę z Filmami.
 3. Wybierz nagranie do udostępnienia i wybierz Share.

W polu Właściwości udostępniania: Nagrywanie można zobaczyć obecnych oglądających i dodawać kolejnych. Uwaga: Użytkownicy nie mogą przekazywać lub edytować nagrań, które zostały im udostępnione. Administratorzy kont widzą wszystkie nagrania w swoich grupach Cloud.

Właściciele nagrań mogą uzyskać link do udostępnienia dla swojej grupy Cloud oraz dla osób spoza niej. Nagrania można również pobrać jako pliki MPEG-4.