Konfigurowanie proxy sieci

Aby skonfigurować uwierzytelnianie proxy sieci:

 1. Wybierz Sieć w menu Ustawienia.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Bez proxy, aby wyłączyć wykorzystywanie proxy sieci.
  • Tylko aplikacja Mac:  Zastosuj ustawienia proxy systemu, aby zastosować ustawienia OS X do konfiguracji proxy.
   Pojawi się przycisk Zmień ustawienia proxy sieci, który pozwala na edytowanie ustawień systemowych sieci.
  • Wybierz Ręczne ustawienia proxy, aby wprowadzić hosta, port, nazwę użytkownika i hasło.
 3. Jeśli jesteś już zalogowany/-a, musisz się wylogować i zalogować ponownie, aby ustawienia zostały zastosowane.