Otwieranie portów

Jeśli klienci Cloud (włączając Icon) nie mogą połączyć się z usługą Cloud, upewnij się, że sieć została prawidłowo skonfigurowana.

W przypadku konfiguracji internetowego serwera proxy należy upewnić się, że następujące domeny znajdują się na białej liście: lifesizecloud.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwcdn.com, jwpltx.com i cloudfront.net.

Uwaga:Następujące porty stosują zaporę z włączonym symetrycznym protokołem UDP.

Aby zobaczyć listę adresów IP wykorzystywanych przez Lifesize Cloud, zaloguj się do  Konsoli administratora i otwórz okno Ustawienia zaawansowane > Sieć.


Systemy Lifesize i aplikacje połączone z systemem Cloud

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domenę lifesizecloud.com 80 HTTP: Pobieranie aplikacji Cloud oraz aktualizowanie oprogramowania

UWAGA:Przenosi do strony pobierania Konsoli administratora

TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domenę lifesizecloud.com 443 HTTPS: Monitorowanie pulpitu Cloud, aplikacji sieciowej, zestawiania i stanu systemu Icon
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domeny jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, twilio.comcloudfront.net 443 HTTPS: Strumieniowanie  i odtwarzanie w aplikacji Cloud oraz  opcja zadawania pytań w trakcie strumieniowania na żywo
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domeny primlb.lifesizecloud.comprimpps.lifesizecloud.com 5222 HTTPS: Czat aplikacji Cloud, czat mobilny
TCP Dowolny Dowolny Dodaj do białej listy domeny primlb.lifesizecloud.comprimpps.lifesizecloud.com 443 HTTPS: Czat aplikacji Cloud, czat mobilny, jeżeli protokół 35061/TCP jest niedostępny
TCP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 35061 Sygnalizacja aplikacji Cloud (SIP/TLS)
UDP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 10000–28000 Media SRTP


Skype for Business Online

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Uwaga: Porty te stanowią dodatek do zalecanych przez Microsoft portów niezbędnych do prawidłowego działania systemu Skype for Business.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Adresy IP w Społeczności Lifesize. 30000–50000 Klient mediów A/V

Wdrożenia lokalne Microsoft Lync i Skype for Business

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Uwaga: Porty te stanowią dodatek do zalecanych przez Microsoft portów niezbędnych do prawidłowego działania systemu Skype for Business.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Adresy IP w Społeczności Lifesize. 30000–50000 Klient mediów A/V
TCP Serwer Edge 5061 Adresy IP w Społeczności Lifesize. 5061 Sygnalizowanie połączenia serwera Edge
TCP/UDP Serwer Edge 50000–59999 Adresy IP w Społeczności Lifesize. 30000–50000 Serwer Edge mediów A/V

Dowiedz się więcej o łączeniu Microsoft Lync i Skype for Business w federacji z Lifesize Cloud.


Systemy SIP innych firm

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Wymagana może być również statyczna translacja NAT i porty przychodzące. Sprawdź specyfikacje producenta.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP/UDP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 5060 SIP/TLS
UDP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 10000–28000 Media RTP

Systemy H.323 innych firm

Upewnij się, że Twój firewall zezwala na ruch wychodzący z sieci do następujących portów przeznaczenia.

Wymagana może być również statyczna translacja NAT i porty przychodzące. Sprawdź specyfikacje producenta.

Protokół IP źródłowe Port źródłowy IP miejsca przeznaczenia Port miejsca przeznaczenia Opis
TCP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 1720 H.225: sygnalizowanie połączenia
TCP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 10000–16000 H.245: kanał sterowania
UDP Dowolny Dowolny Publiczne adresy IP w oknie Konsola administratora > Ustawienia zaawansowane > Sieć. 10000–28000 Media RTP, jeżeli urządzenie innej firmy nie jest skonfigurowane do szyfrowania. Media SRTP, jeżeli urządzenie innej firmy jest skonfigurowane do szyfrowania