Połącz później

Połącz system Icon z Lifesize Cloud w dowolnym czasie:

  1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w Konserwacja > Reset systemu > Reset systemu 
    UWAGA: To działanie usuwa bieżące ustawienia, włączając wpisy w Ulubionych.
  2. Kreator poprosi o skonfigurowanie języka, ustawień sieci, strefy czasowej i Twojego połączenia z Lifesize Cloud.