Połącz teraz

Wykonaj następujące czynności podczas wstępnej konfiguracji systemu Icon.

Pamiętaj:  Przed połączeniem musisz skonfigurować swoje konto użytkownika systemu Cloud.

 1. Gdy kreator wstępnej konfiguracji poprosi o dołączenie do usługi Cloud, wybierz przycisk Tak.
 2. Otwórz przeglądarkę i nawiguj do adresu URL wyświetlonego w systemie Icon.
 3. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła Cloud.
 4. Wprowadź kod aktywacyjny widoczny w systemie Icon.

  WSKAZÓWKA: Po zeskanowaniu kodu QR zostania wyświetlona strona logowania. Zaloguj się. Kod zostanie wyświetlony automatycznie.

 5. System Icon można powiązać z konkretnym użytkownikiem lub konkretną salą konferencyjną.
  Pojedynczy użytkownikJa: pozwala końcowemu użytkownikowi systemu Cloud powiązać urządzenie z samym sobą.

  Użytkownik: pozwala administratorom konta Cloud powiązać urządzenie z dowolnym użytkownikiem lub istniejącym systemem wideo w grupie Cloud.

  Sala konferencyjnaUżyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.

  Tworzy osobne konto Cloud dla systemu Icon. Wprowadź nazwę systemu, która będzie wyświetlana w katalogu usługi Cloud. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail umożliwiający łączenie się z systemem.

 6. Na ekranie głównym systemu Icon przejdź do > , aby sprawdzić stan systemu. Jeśli jest połączony, pojawi się stan Gotowy w sekcji Połączenia > Usługa Lifesize Cloud.

Dotyczy tylko systemu Icon 450: Pod koniec procesu parowania aplikacji Lifesize Cloud pojawi się opcja konfiguracji inteligentnego kadrowania. Wybierz opcję Tak , aby rozpocząć proces kalibracji, lub opcję Nie , aby przeprowadzić konfigurację później. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kalibracja inteligentnego kadrowania .