Połącz Lifesize 220

Jeśli posiadasz konto Lifesize Cloud, możesz połączyć swój system wideo Lifesize 220 z usługą Cloud.

Czy mój system jest już połączony? W systemie 220 przejdź do Ustawienia administratora > Połączenia, aby sprawdzić status systemu. Jeśli jest połączony, pojawia się status Gotowy dla Usługa Lifesize Cloud .

Po połączeniu 220 działa jak aplikacja Cloud na innych Twoich urządzeniach:

 • Lifesize Cloud stosuje ustawienia konfiguracyjne bezpośrednio dla systemu.
 • Wszystkie kontakty w grupie Cloud Twojej firmy są dostępne w katalogu systemu.
 • W systemie 220 można dodawać uczestników wideo oraz odbierać wiele połączeń przychodzących jednocześnie w aktywnym połączeniu.
 • Aktualizacje oprogramowania są automatycznie stosowane dla Icon; ręczna aktualizacja z osobnego pliku nie jest wymagana. System informuje o aktualizacji, pozwalając w razie potrzeby na opóźnienie działania.

Połącz 220 z Lifesize Cloud

Połącz usługę Lifesize Cloud podczas konfiguracji wstępnej. Aby zainicjować ten proces po zainstalowaniu, zresetuj system do ustawień domyślnych.

Pamiętaj: Musisz posiadać konto użytkownika Lifesize Cloud, aby połączyć 220 z usługą.

 1. Zaktualizuj system 220 do wersji oprogramowania 5.0.4 lub nowszej.
 2. Kiedy kreator konfiguracji wstępnej wyświetli ustawienia Lifesize Cloud, wybierz Włączony.
 3. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu pokazanego na 220.
 4. Zaloguj się do Lifesize Cloud za pomocą adresu e-mail i hasła Cloud.
 5. Wprowadź kod aktywacyjny pokazany na 220.
 6. Możesz powiązać 220 z poszczególnym użytkownikiem lub salą konferencyjną:
  Poszczególny użytkownikJa pozwala końcowemu użytkownikowi Cloud na powiązanie urządzenia z samym sobą.

  Użytkownik pozwala administratorowi konta Cloud na powiązanie urządzenia z dowolnym użytkownikiem w grupie Cloud.

  Sala konferencyjnaUżyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i korzysta z niego kilku użytkowników.

  Tworzy osobne konto Cloud dla systemu 220. Wprowadź nazwę systemu, która pojawia się w katalogu Cloud. Możesz również wprowadzić adres e-mail dla łączenia z systemem.

 7. Przejdź do Ustawienia administratora > Połączenia, aby sprawdzić status systemu. Jeśli jest połączony, pojawia się status Gotowy dla Usługa Lifesize Cloud .

Aby odłączyć system 220 od Lifesize Cloud

 1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w Ustawienia administratora > System > Reset systemu.
 2. Kiedy wstępna konfiguracja wyświetli opcję włączenia usługi Cloud, wybierz Wyłączony.
 3. Poproś swojego administratora konta Cloud o usunięcie systemu z Twojego konta użytkownika Cloud.

Spotkania 220 w Lifesize Cloud

Spotkania w systemie 220, który nie jest połączony z Cloud różnią się od spotkań tworzonych w Cloud.  W 220 (niepołączonym z Cloud) tworzysz grupy lokalne z kontaktów.  Użytkownik wykonuje połączenie z tą grupą, a system wykonuje połączenie z każdym uczestnikiem w grupie. W przypadku połączenia z Cloud każdy uczestnik wykonuje połączenie i dołącza do spotkania indywidualnie. W Cloud możesz tworzyć spotkania bez uczestników; spotkanie utworzone w systemie 220, który nie jest połączony z Cloud muszą zawierać co najmniej jednego uczestnika.

Dodatkowe informacje odnośnie różnic działania i ustawień, które są wyłączone przy połączeniu z Cloud znajdziesz w informacjach o wydaniu systemu 220.

Obejrzyj film o łączeniu Lifesize 220 z Cloud.