Połącz Lifesize Icon

Jeśli posiadasz konto Lifesize Cloud, możesz połączyć Lifesize Icon z usługą Cloud.

Czy Icon jest już połączony?

Na ekranie głównym Icon przejdź do > , aby sprawdzić status systemu. Jeśli jest połączony, pojawia się status Gotowy dla Połączenia > Usługa Lifesize Cloud.

Po połączeniu Icon działa jak aplikacja Cloud na innych Twoich urządzeniach:

  • Lifesize Cloud stosuje ustawienia konfiguracyjne bezpośrednio dla Icon.
  • Wszystkie kontakty w katalogu Cloud Twojej firmy są dostępne w Icon w . Pokazany jest również ich status online.
  • Wirtualne pokoje spotkań są dostępne pod  .
  • W systemie Icon można dodawać uczestników wideo oraz odbierać wiele połączeń przychodzących jednocześnie w aktywnym połączeniu.
  • Aktualizacje oprogramowania są automatycznie stosowane dla Icon; ręczna aktualizacja z osobnego pliku nie jest wymagana. System informuje o aktualizacji, pozwalając Ci na opóźnienie działania, jeśli jesteś w trakcie rozmowy lub w inny sposób korzystasz z systemu.

Aby odłączyć Icon z Cloud

  1. Zresetuj system do ustawień domyślnych w Konserwacja > Reset systemu > Reset systemu .
    UWAGA: To działanie usuwa bieżące ustawienia, włączając wpisy w Ulubionych.
  2. Kiedy kreator konfiguracji wstępnej poprosi Cię o dołączenie do usługi Cloud, kliknij Nie.
  3. Poproś swojego administratora konta Cloud o usunięcie Icon z Twojego konta użytkownika Cloud.

Pamiętaj:  Po aktywacji usługi Cloud na Icon możesz wykonywać połączenia wyłącznie do adresów publicznych.

Dowiedz się więcej o Icon.

Dowiedz się więcej o łączeniu Icon z Cloud.