Dostosuj systemy Lifesize Icon za pośrednictwem Lifesize Cloud

Jeśli system Lifesize Icon jest połączony z Lifesize Cloud, możesz wczytać niestandardowy obraz tła.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna dla klientów, którzy wykupili subskrypcję Premium lub Enterprise.

  1. Zaloguj się do konsoli administratora Lifesize Cloud.
  2. Przejdź do okna Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje > Niestandardowe tło Icon.
  3. Wybierz pozycję Niestandardowe tło, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj… i znajdź plik z obrazem.
    Plik musi mieć format PNG, a zalecany rozmiar maksymalny to 1920 x 1080 pikseli.
  4. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby wczytać plik do systemów Lifesize Icon.

Teraz, oprócz okna rozmów, tłem systemów Lifesize Icon będzie niestandardowy obraz. Po naciśnięciu przycisku na telefonie Lifesize lub pilocie system będzie pokazywać widok kamery lokalnej. Jeżeli w sali konferencyjnej są dwa ekrany, na obu będzie wyświetlane niestandardowe tło.

Aby zmienić obraz, wczytaj nowy plik z niestandardowym obrazem tła.

Aby usunąć obraz z systemów Lifesize Icon, wybierz opcję Bez tła, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.