Dostosowywanie telefonu Lifesize Phone HD przez chmurę

Klienci korzystający z usługi Lifesize Cloud, którzy mają telefon Lifesize Phone HD połączony z systemem Lifesize Icon 400|600|800, mogą personalizować przyciski i strefy czasowe na ekranie głównym telefonu Lifesize Phone HD, korzystając ze strony Systemy wideo  konsoli internetowej Lifesize Cloud.

 1. Zaloguj się i kliknij pozycję Systemy wideo.
 2. Wybierz telefon, który chcesz spersonalizować, klikając łącze Lifesize Phone HD w odpowiednim wierszu. Możesz wybrać wiele telefonów, klikając pole wyboru dostępne przy każdej nazwie telefonu powiązanego z Lifesize Phone HD. Wybierz pozycję Dostosuj wybrane telefony.
 3. Ustaw strefy czasowe ekranu głównego. Za pomocą rozwijanych menu można wybrać nawet cztery strefy czasowe. Można również niczego nie wybrać. Przeciągnij strefy czasowe i upuść je w wybranych miejscach. UWAGA: Nie można spersonalizować dużego zegara, który jest wyświetlany na ekranie głównym. Będzie on zawsze wyświetlać lokalną datę i godzinę. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Ustaw przyciski ekranu głównego: kliknij przycisk, aby go wybrać. Możesz wybrać spośród wielu przycisków:
 • Zaprezentuj
 • Kamera
 • Uśpienie
 • Rozpocznij
 • Głośność
 • DnD (Nie przeszkadzać)
 • Stan
 • Kalendarz
 • Moje informacje
 • Ulubione
 • Połączenie
 • Katalog
 • Spotkania
 • Ostatnie
 • Dodaj skrót połączenia

Można wybrać nawet cztery przyciski. Można również niczego nie wybrać. Przeciągnij przyciski i upuść je w wybranych miejscach. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu przycisku, aby usunąć przycisk z ekranu głównego. Gdy wybrano cztery przyciski, przed dodaniem kolejnego należy usunąć jeden przycisk.

Możesz dodać skrót połączenia do użytkowników z katalogu, z listy spotkań oraz listy często wybieranych połączeń. Przycisk jest włączony tylko wtedy, gdy w podglądzie dostępnych jest od 0 do 3 przycisków. W przeciwnym razie będzie on wyszarzony i wyłączony.

  • Wybierz przycisk Skrót połączenia, aby dodać skrót połączenia.
  • Aby wybrać kontakt z katalogu, należy zacząć wpisywać nazwę w polu Nazwa wyświetlana. Dane kontaktu zostaną następnie automatycznie uzupełnione. Wybierz prawidłowy wpis, a następnie wybierz pozycję Dodaj.
  • W przypadku nowego wpisu należy podać nazwę wyświetlaną i szczegóły połączenia. Dane te powinny zawierać adres IP lub rozszerzenie Lifesize Cloud. Wybierz pozycję Dodaj .
  • Po umieszczeniu skrótu połączenia na ekranie głównym możliwa jest zmiana nazwy wyświetlanej. W tym celu należy ustawić kursor na nazwie wyświetlanej i kliknąć tę nazwę, aby przeprowadzić jej edycję.
  • Kliknij przycisk Dalej.

5. Aktualizacja telefonu może zająć nawet minutę. Wszelkie trwające połączenia nie zostaną przerwane, jednak nowe połączenia będzie można odebrać dopiero po zakończeniu aktualizacji. Kliknij przycisk Aktualizuj , aby kontynuować.