Dodaj uczestników

Możesz mieć do 50* uczestników w jednym połączeniu lub spotkaniu, w zależności od planu subskrypcji.

Aby dodać uczestników podczas rozmowy, otwórz katalog i kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu. Możesz również raz kliknąć nazwę kontaktu, aby otworzyć kartę kontaktu, a następnie wybierz audio lub wideo.

Możesz dodawać uczestników poprzez wysłanie danych rozmowy. Wybierz zaproś, a następnie opcję E-mail lub Harmonogram, aby wygenerować zaproszenie z opcjami nawiązywania połączenia.

Aby zaakceptować nowego rozmówcę, wybierz Dodaj. Aby odebrać nowe połączenie i zakończyć bieżące połączenie, wybierz Zakończ + Odbierz.

Na dolnym panelu pokazana jest całkowita liczba uczestników i ich rodzaj połączenia, czyli wideo wideo lub połączenie audio. Właściciele spotkań, moderatorzy i wykładowcy mogą usuwać uczestników poprzez wybranie zakończ i nazwy rozmówcy.

Wybierz Zadzwoń > Nie przeszkadzać z górnego menu, aby zablokować połączenia przychodzące.

 

*Maksymalna liczba uczestników rozmowy wg planu subskrypcji: Enterprise = 50; Premium = 40; Core = 25