Utwórz spotkanie

Spotkanie Lifesize Cloud jest idealne do planowania regularnych lub powtarzalnych zdarzeń. Nikt nie musi inicjować spotkania; jest ono zawsze dostępne, a uczestnicy mogą dołączyć w dowolnej chwili.

 1. Wybierz opcję spotkania, aby otworzyć kartę Spotkania, a następnie kliknij opcję Utwórz spotkanie.
 2. Podaj nazwę i opis spotkania (jest to pomocna opcja). W tym momencie użytkownicy aplikacji sieci Web mogą wyłącznie poprosić o wymaganie hasła (w przypadku użytkowników aplikacji komputerowej należy zobaczyć temat #4).
  • Wymagaj hasła do dołączania do spotkania: Każdy na Twoim koncie Lifesize Cloud widzi Twoje spotkania na karcie Spotkania, ale możesz zwiększyć zabezpieczenie poprzez wymaganie hasła dostępu. Hasło jest automatycznie podawane w zaproszeniu mailowym i zaproszeniach kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4–10 cyfr.UWAGA: Czat grupowy jest niedostępny w salach spotkań korzystających z haseł.
 3. Kliknij polecenie Prześlij.
 4. Ustawianie opcji zaawansowanych (tylko aplikacja komputerowa):
  • Wymagaj hasła do dołączania do spotkania: Każdy na Twoim koncie Lifesize Cloud widzi Twoje spotkania na karcie Spotkania, ale możesz zwiększyć zabezpieczenie poprzez wymaganie hasła dostępu. Hasło jest automatycznie podawane w zaproszeniu mailowym i zaproszeniach kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4-10 cyfr. UWAGA: Czat grupowy jest niedostępny w salach spotkań korzystających z haseł.
  • Wybierz moderatora: Kliknij opcję > i podaj imię osoby, którą chcesz uczynić moderatorem. Moderator może usuwać uczestników, a także wyciszać i włączać dźwięk wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy sami muszą wyłączać wyciszenie mikrofonów, aby byli słyszalni.
  • Wybierz wykładowcę: Kliknij opcję > i podaj imię osoby, którą chcesz uczynić wykładowcą. Uczestnicy widzą głównego mówcę, ale nie siebie nawzajem. Wykładowca może usuwać uczestników.

Właściciele spotkań

Kiedy tworzysz spotkanie, Ty jesteś jego właścicielem. Jako właściciel możesz usuwać uczestników podczas spotkania. Możesz również edytować i usuwać swoje spotkania. Kliknij raz nazwę spotkania, aby otworzyć zakładkę z danymi spotkania. Kliknij Usuń lub kliknij Edytuj, aby zmienić nazwę, opis lub opcje zaawansowane.

Właściciele spotkań mają dostęp do wszystkich nagrań powracających spotkań i mogą określać odbiorców nagrań na koncie Lifesize Cloud. Administratorzy mogą określać, czy osoby spoza konta Lifesize Cloud mogą odtwarzać nagrania.

Administratorzy mogą edytować i usuwać wszystkie spotkania.

 

Dowiedz się więcej o nagrywaniu rozmów i spotkań.