Lifesize Live Stream

Lifesize Live Stream to funkcja idealna dla organizacji, które chcą nadawać na żywo relacje ze spotkań firmowych, informacje od kierownictwa lub sesje szkoleniowe. Właściciel lub moderator spotkania Live Stream może umożliwić zadawanie pytań przez uczestników spotkania i zarządzać w czasie rzeczywistym odpowiedziami na przesłane pytania.

Wszystkie wydarzenia Live Stream są nagrywane i czasowo dostępne do pobrania na karcie Nagrania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami Live Stream i ich nagrywaniu.

Uwaga:  Opcja zadawania pytań nie jest dostępna w aplikacjach mobilnych.

Skonfiguruj wydarzenie Live Stream

Zaloguj się do konsoli administratora, aby włączyć funkcję Live Stream.

 1. Sprawdź w sekcji Ustawienia zaawansowane > Funkcje i opcje, czy opcja Zezwalaj na nagrywanie jest włączona. Dowiedz się więcej.
 2. W konsoli administratora przejdź do strony Spotkania i dodaj lub edytuj spotkanie.
  • Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, podaj najpierw niezbędne informacje na karcie Ogólne i na karcie Role, aby zdefiniować spotkanie. Pola Nazwa spotkania i Właściciel nie mogą być puste.
  • Jeżeli edytujesz spotkanie, kliknij ikonę   na końcu wiersza wybranego spotkania.
 3. Kliknij kartę Nadawanie, a następnie wybierz i wprowadź wymagane informacje.
  1. Kliknij pole wyboru, aby włączyć funkcję Live Stream.
  2. Aby włączyć zadawanie pytań na żywo, kliknij pole wyboru Włącz pytania .
  3. Jeżeli nie chcesz zatwierdzać pytań przed ich publikacją, zaznacz pole wyboru Automatyczne zatwierdzenie wszystkich zadanych pytań . Po zaznaczeniu tej opcji wszystkie pytania zadane w panelu Pytania będą widoczne dla uczestników wydarzenia Live Stream.
  4. Wybierz opcję na karcie Uprawnienia do oglądania , aby zezwolić na uczestnictwo w spotkaniu:
   • Publiczne — wydarzenie Live Stream może oglądać każda osoba, która kliknie łącze.
   • Tylko grupy — wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko członkowie Twojej grupy.
   • Prywatne — niezbędne jest podanie kodu dostępu. Wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko te osoby, które podadzą kod dostępu podczas dołączania do spotkania. Takie ustawienie jest zalecane, gdy dostęp do wydarzenia Live Stream ma być możliwy tylko dla konkretnych osób.
   • Uwaga: Ten kod odstępu jest inny niż kod odstępu do spotkania.

  5. Skopiuj łącze wygenerowane na karcie Nadawanie oraz kod dostępu (jeżeli ma zastosowanie) i wyślij je do właściciela spotkania, aby dołączył te dane do zaproszenia na spotkanie.  Kliknięcie symbolu w celu skopiowania łącza nie powoduje skopiowania kodu dostępu.

  UWAGA: Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, łącze będzie dostępne tylko po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Każde spotkanie z włączoną funkcją Live Stream będzie wyświetlane na karcie Transmisja strumieniowa na żywo, z której można pobrać łącze.

  Zarządzaj wydarzeniami Live Stream

  Gdy tworzone jest wydarzenie Live Stream, na karcie Transmisja strumieniowa na żywo na stronie Spotkania zostaną wyświetlone następujące szczegóły.

  • Nazwa spotkania
  • Łącze do wydarzenia Live Stream
  • Zezwolenia skonfigurowane dla wydarzenia (publiczne, tylko dla grup, prywatne)
  • Na żywo? — informuje, czy nadawanie już trwa, oraz wskazuje liczbę widzów wydarzenia
  • Historia — kliknięcie symbolu    otwiera historię funkcji Live Stream dla wybranego spotkania.

  Wyświetl historię wydarzeń Live Stream

  Na karcie Transmisja strumieniowa na żywo kliknij ikonę informacji, aby wyświetlić zestawienie wydarzeń dla konkretnego spotkania. Szczegóły historii obejmują: datę, godzinę i czas trwania każdego spotkania oraz liczbę widzów danego wydarzenia. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę informacji w kolumnie Raporty. Zostanie wyświetlony szczegółowy raport funkcji Live Stream.


  Dla moderatora

  Uruchom funkcję Live Stream

  Aby uruchomić nadawanie na żywo, kliknij łącze nadawania lub skopiuj je na pasek adresu przeglądarki. Zostanie wyświetlona strona Live Stream. Kliknij opcję Włącz nadawanie , aby rozpocząć transmisję dla widzów. Zwykle przekaz jest widoczny dla widzów w ciągu jednej do dwóch minut.

  Uwaga: Przed uruchomieniem nadawania upewnij się, że do spotkania dołączyły osoby.

  Zarządzaj opcją zadawania pytań

  Gdy opcja zadawania pytań jest włączona, zarówno właściciel, jak i moderator spotkania, może zarządzać pytaniami w trakcie wydarzenia Live Stream. Nie jest to możliwe, gdy dla wydarzenia jest włączona opcja Automatyczne zatwierdzenie wszystkich zadanych pytań .

  Jeśli opcja automatycznego zatwierdzania jest włączona, wszystkie pytania zadane w panelu Pytania będą widoczne dla widzów, bez możliwości ich wcześniejszego zatwierdzenia przez moderatora. Opcja automatycznego zatwierdzania jest domyślnie wyłączona. Po jej włączeniu jest ona stosowana do wszystkich nadawanych wydarzeń spotkania, dopóki nie zostanie wyłączona.

  Panel moderatora zorganizowany jest w następujący sposób:

  • Oczekujące — pytania przesłane do moderatora, które mogą być Odrzucone lub Zatwierdzone do publikacji. Pytanie może zostać odrzucone na przykład wtedy, gdy nie dotyczy tematu dyskusji.
  • Opublikowane — pytania, które zostały ocenione przez moderatora i zatwierdzone do publikacji, lub pytania, które zostały automatycznie zatwierdzone.

  Pytania zatwierdzone do odpowiedzi pojawią się na liście Opublikowane i będą widoczne dla wszystkich uczestników. Moderator odpowiada, wpisując odpowiedź, a następnie klikając przycisk Wyślij.

  Uwaga: Aby nie oglądać nadawanego na żywo obrazu, ale uczestniczyć na żywo w spotkaniu, można oddokować panel Pytania i zarządzać pytaniami w oddzielnym oknie. W przypadku oddokowania panelu Pytania i jego przypadkowego zamknięcia należy wrócić do strony Live Stream i odświeżyć ją.


  Dla uczestników

  Dołącz do wydarzenia Live Stream

  Zaproszeni użytkownicy Lifesize oraz goście mogą dołączyć do wydarzenia Live Stream, klikając łącze umieszczone w zaproszeniu.

  • Użytkownicy systemu Lifesize mogą się zalogować lub zostaną przekierowani do transmisji strumieniowej na żywo, jeżeli są już zalogowani.  Jeżeli w zaproszeniu znajduje się kod dostępu, należy go wpisać przed przystąpieniem do wydarzenia. Uwaga: Kod odstępu do wydarzenia jest inny niż kod odstępu do spotkania.
  • Aby oglądać wydarzenie Live Stream, goście muszą wpisać swoje imię i nazwisko.

  Jeżeli obraz transmisji na żywo nie pojawi się po dołączeniu do wydarzenia, może to oznaczać, że moderator jeszcze nie włączył przekazu. Kliknij przycisk Odśwież , aby rozpocząć transmisję strumieniową w przeglądarce, lub poczekaj, aż transmisja strumieniowa na żywo odświeży się automatycznie.

  Uwaga: Transmisja strumieniowa na żywo ma około 30 sekund opóźnienia w stosunku do spotkania na żywo. Opóźnienie to wynika z ograniczeń technologii transmisji strumieniowej i jest powszechne w witrynach stosujących transmisję strumieniową na żywo — na przykład takich jak YouTube.


  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania dotyczące funkcji Live Stream.