Nadaj użytkownikowi zaawansowane uprawnienia

Administratorzy Lifesize mogą przyznawać użytkownikom uprawnienia dostępu do Konsoli administratora, umożliwiające zarządzanie innymi użytkownikami, spotkaniami i systemami.

 1. W Konsoli administratora, kliknij opcję .
 2. Znajdź pracownika w katalogu i kliknij jego nazwę.
 3. Na karcie Edytuj użytkownika wybierz opcję Przyznaj użytkownikowi dostęp do Konsoli administratora.
 4. Kliknij pozycję Zaktualizuj użytkownika.

Licencjonowanym użytkownikom można przypisać w aplikacji LifeSize jedną z trzech ról. Te role i ich możliwości są następujące:

Użytkownik

 • Wykonywanie i odbieranie połączenia
 • Wyciszanie swojego dźwięku lub obrazu
 • Tworzenie spotkań i zarządzanie nimi w roli właściciela
 • Tworzenie i zmiana kodu dostępu do spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Dodawanie i usuwanie uczestników spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Wyciszanie wszystkich uczestników spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Czatowanie z użytkownikami lub z grupą (jeżeli administrator włączył czat)
 • Uruchomienie transmisji Live Stream spotkania (jeżeli administrator włączył funkcję Live Stream dla tego spotkania)
 • Nagrywanie spotkania (jeśli administrator włączył nagrywanie)
 • Określanie odbiorców nagrania, którego użytkownik jest właścicielem


Superużytkownik

Takie same uprawnienia, jak użytkownik, i dodatkowo:

 • Wyświetlanie raportów wykorzystania
 • Promowanie użytkownika na superużytkownika
 • Cofanie uprawnień superużytkownika do użytkownika
 • Zarządzanie superużytkownikami i użytkownikami oraz usuwanie ich
 • Zarządzanie dowolnymi spotkaniami, których właścicielem nie jest administrator, i usuwanie ich
 • Włączanie i wyłączanie czatu
 • Włączanie i wyłączanie nagrywania (jeżeli jest dostępne na danym poziomie subskrypcji)
 • Włączanie i wyłączanie funkcji Live Streaming (jeżeli jest dostępna na danym poziomie subskrypcji)
 • Włączanie i wyłączanie ostrzeżeń o wydarzeniach Lifesize Icon (jeżeli jest dostępne na danym poziomie subskrypcji)
 • Konfigurowanie pojedynczego logowania (jeżeli jest dostępne na danym poziomie subskrypcji)
 • Konfigurowanie integracji z popularnymi systemami kalendarzy
 • Konfigurowanie wybierania numerów telefonu PSTN, tapet Icon (jeżeli dostępne na danym poziomie subskrypcji)
 • Ograniczanie domen e-mail użytkownika, które mają uprawnienia do tworzenia nowych kont w aplikacji LifeSize


Administrator (Admin)

Takie same uprawnienia, jak użytkownik i superużytkownik, i dodatkowo:

 • Uprawnienia administratora i konta nie mogą być zmieniane ani usuwane przez użytkownika bądź superużytkownika.