Skonfiguruj ustawienia konta

Skonfiguruj ustawienia konta Cloud za pomocą konsoli administratora. Kliknij swoją nazwę profilu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

Profil

Na karcie Profil znajdują się dane subskrypcji Lifesize Cloud wykupionej przez firmę. Możesz edytować dane konta i dane osobowe, w tym hasło i adres e-mail. Zmiana języka w sekcji Prywatne powoduje zmianę języka wyłącznie w Twojej konsoli internetowej.

Konfiguracja SSO

Skonfiguruj i zatwierdź ustawienia dostawcy tożsamości używane do włączania pojedynczego logowania. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu pojedynczego logowania.

Funkcje i opcje

Zarządzaj ustawieniami globalnymi konta Lifesize Cloud za pomocą karty Funkcje i opcje . Wszelkie wprowadzone tu zmiany mają zastosowanie do całej grupy Cloud.

 • Język grupy: Wybierz język interfejsu dla całej grupy.
 • Numery telefonów: Wybierz główny numer telefonu oraz dwa opcjonalne numery, które będą wyświetlane w wiadomościach e-mail, zaproszeniach z kalendarza, a także na przeznaczonej dla gości stronie Połącz się ze mną. Jeżeli nie wybierzesz głównego numeru telefonu, domyślnie będzie wyświetlany telefon ze Stanów Zjednoczonych. Główny numer telefonu pojawi się także na ekranie Moje informacje w aplikacjach Lifesize, Lifesize Icons i telefonach Lifesize.
 • Record & Share: Zezwól na nagrywanie połączeń, spotkań i wydarzeń Live Stream. Zdecyduj, czy użytkownicy będą mogli udostępniać nagrania połączeń i spotkań poza grupę. Właściciel spotkania lub nagrania określa odbiorców w grupie Cloud. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego , aby zobaczyć dostępne godziny nagrywania, których liczba zależy od planu subskrypcji. Uwaga: Włączenie publicznego udostępniania w sekcji Record & Share nie dotyczy publicznego udostępniania wydarzeń Live Stream. Aby uzyskać więcej informacji na temat nagrań Live Stream.
 • Funkcje: Włącz czat zezwala użytkownikom na czatowanie w dowolnym momencie.
 • Włącz alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon: Wpisz adres e-mail, aby włączyć wysyłanie alarmów zdarzeń systemowych przez Lifesize. Można podać adres e-mail użytkownika lub specjalnego konta przeznaczonego do odbierania alarmów. Można też rozważyć przesyłanie alarmów bezpośrednio do centrum pomocy technicznej.
 • Układy ekranu: Wybierz domyślne układy używane względem połączeń i spotkań.
 • Niestandardowe tła systemu Icon: Wybierz ulubione tło systemu Lifesize Icon lub wybierz opcję Bez tła. Jeżeli wolisz zastosować niestandardowe tło zamiast domyślnego tła Lifesize, znajdź plik wybranego obrazu i wczytaj go. Plik obrazu musi być w formacie PNG i nie może być większy niż 5 MB.
 • Filtr domen: Ogranicza domeny dla nowych użytkowników.

Sieć

Na karcie Sieć znajdują się adresy IP i lokalizacje wystąpień usługi Lifesize Cloud.

Ustaw opcję Szybkość transmisji bitów bramki tunelowania na maksymalną wartość kb/s dostępną dla połączeń.

Pliki do pobrania dla rozszerzeń są dostępne na karcie Ustawienia zaawansowane > Sieć .

 • Pakiet Instalatora Windows
 • Rozszerzenie Lifesize Google Chrome
 • Wtyczka Lifesize Microsoft Outlook