Zarządzaj spotkaniami

Administratorzy kont mogą zarządzać wszystkimi zaplanowanymi spotkaniami z zakładki Spotkania konsoli internetowej, włączając:

  • Ustawianie liczby dni, podczas których przechowywane są nieaktywne spotkania
  • Tworzenie nowych spotkań
  • Usuwanie spotkań

Administratorzy kont mogą również edytować dane spotkań, włączając zmianę właściciela spotkania. Kliknij raz nazwę spotkania, aby otworzyć zakładkę Edytuj spotkanie.

Uwaga: Właściciele spotkań są właścicielami wszystkich nagrań ze spotkań i mogą ustawiać uprawnienia do udostępniania nagrań w grupie Cloud. Administratorzy kont mogą określać, czy nagrania mogą być udostępniane osobom spoza grupy.

 

Dowiedz się więcej o tworzeniu spotkań i opcji spotkań w Lifesize Cloud.