Zarządzaj użytkownikami

Przez konsolę internetową możesz zarządzać użytkownikami w swojej grupie Lifesize Cloud.

Zaloguj się i kliknij directory, aby otworzyć Katalog, a następnie wybierz Użytkownicy.

Zaproś kogoś do dołączenia do Twojej grupy

Aby zaprosić kogoś do swojej grupy, otwórz zakładkę Użytkownicy, a następnie kliknij Dodaj użytkowników, aby wysłać zaproszenie lub skopiuj link do wiadomości e-mail.

Uwaga: Administratorzy kont muszą wysyłać zaproszenia do użytkowników bezpośrednio, aby zagwarantować, że użytkownicy są powiązani z kontem firmowym Lifesize Cloud. Jeśli użytkownicy sami rejestrują się na stronie internetowej Lifesize, mogą przez nieuwagę tworzyć oddzielne grupy Cloud, przez co nie zostaną połączeni z grupą lub katalogiem firmowym.

Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany i nie otrzymał wiadomości e-mail, poproś, aby sprawdził folder ze spamem.

Liczba użytkowników, których możesz dodać do grupy Cloud zależy od subskrypcji Twojej firmy. Dowiedz się więcej o planach subskrypcji.

Użytkownicy zapraszający nowych użytkowników

Użytkownicy w Twojej grupie mogą zapraszać innych do dołączenia do niej poprzez wysłanie formularza zaproszenia z zakładki Zaproś w aplikacji. To oczywiste, że chcesz, aby Twoja grupa Cloud rozwijała się i była aktywna, ale możesz również ograniczyć dostęp wyłącznie dla Twojej domeny firmowej. Wtedy użytkownicy będą mogli zapraszać innych do rozmów i spotkań jako gości. Dowiedz się więcej o zapraszaniu gości.

Usuń konto użytkownika

Kliknij kratkę obok nazwy użytkownika, a następnie kliknij Usuń wybranego użytkownika, aby go usunąć.

Zmień hasło użytkownika

Aby zresetować hasło użytkownika, wybierz jego nazwę, aby otworzyć zakładkę Edytuj użytkownika. Kliknij Zresetuj hasło, aby wysłać wiadomość e-mail do użytkownika z linkiem do zresetowania hasła.

Zmień nazwę użytkownika

Aby zmienić nazwę użytkownika, wybierz nazwę użytkownika, aby otworzyć zakładkę Edytuj użytkownika. Wprowadź nową nazwę i kliknij Zaktualizuj użytkownika, aby zapisać.