Zarządzaj systemami wideo

Administratorzy kont mogą przeglądać wszystkie systemy wideo w grupie Cloud na stronie Systemy wideo konsoli administratora. Kliknij kamera, aby przejść do strony.
 • Aby usunąć system z Lifesize Cloud, zaznacz pole wyboru obok nazwy systemu i kliknij przycisk Odłącz system od Cloud. W przypadku usunięcia systemu powiązanego z konkretnym użytkownikiem lub dzieloną salą konferencyjną odłączany jest wyłącznie system. Konto użytkownika oraz sali konferencyjnej jest nadal dostępne w Lifesize Cloud.
 • Jeśli znajdujesz się w tej samej sieci, co system Icon, kliknij zewnętrzne , aby przejść do interfejsu internetowego Icon.
 • Aby pobrać raport z systemów wideo w formacie CSV, kliknij przycisk Eksportuj.
 • Informacje na temat dostosowywania systemu wideo można znaleźć w artykule Dostosowywanie ikon w chmurze i Dostosowywanie telefonu Lifesize Phone HD za pośrednictwem technologii Cloud
 • Przed subskrypcją systemu Icon do kalendarza upewnij się, że Kalendarz Lifesize jest skonfigurowany pod kątem spełnienia wymagań.

Zarządzanie kalendarzami

Administratorzy kont mogą zarządzać kalendarzami wszystkich systemów wideo w grupie Cloud na stronie Systemy wideo konsoli administratora. Kliknij kamera , aby przejść do strony.

Uwaga: Przed subskrypcją systemu Icon do kalendarza upewnij się, że wymagania zostały skonfigurowane. Używany system Icon musi być również powiązany z Twoim pokojem konferencyjnym. Dowiedz się więcej.

 1. Wybierz pozycję  obok systemu wideo, którym chcesz zarządzać. Zostanie otwarte okno Ustawienia zaawansowane.
 2. Wybierz kartę Kalendarz. Aby znaleźć i subskrybować system Icon do kalendarza, kliknij przycisk Subskrybuj. Jeżeli system jest już skonfigurowany, zostanie wyświetlona bieżąca subskrypcja kalendarza.
 3. Jeżeli jest to konfiguracja wstępna, wybierz swojego dostawcę kalendarza i postępuj zgodnie z instrukcją. Po konfiguracji wstępnej możesz wyszukiwać kalendarze swojej organizacji. Wybierz kalendarz, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj.
 4. Jeżeli chcesz zmienić kalendarz, kliknij przycisk Zrezygnuj z subskrypcji i zacznij od nowa.

Dowiedz się więcej na temat powiadomień o spotkaniach i poznaj często zadawane pytania dotyczące kalendarza.


Aplikacje Microsoft Office 365 i Microsoft Exchange Server 2013

Podczas konfiguracji początkowej niezbędne są uprawnienia administratora do konta Microsoft Office 365 lub Microsoft Exchange Server oraz uprawnienia personifikacji. Dowiedz się więcej.


Uwagi dla użytkowników pakietu Microsoft Office 365:

 • Nazwa organizatora będzie domyślnie wyświetlana w kalendarzu. Aby dodatkowo była wyświetlana nazwa spotkania, wykonaj poniższe czynności. To uprawnienie należy skonfigurować oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Zmiana zostanie zastosowana tylko do kolejnych spotkań.
 • Podczas wyszukiwania kalendarza pakiet Microsoft Office 365 będzie korzystać tylko z początku ciągu wyszukiwanych znaków. Na przykład podczas szukania słów Jak Kowalski: słowo Sarah zostanie wyszukane, słowo ssmith zostanie wyszukane, ale słowo Smith nie zostanie.
 • Jeżeli podczas wyszukiwania pokoju w kalendarzu wystąpi błąd, skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy uprawnienia są prawidłowo skonfigurowane.

Dodaj zewnętrzną grupę kontaktów

Administratorzy kont mogą dodawać kontakty grupowe do udostępnionego katalogu, na przykład katalogu systemu innej firmy, który nie jest połączony z Lifesize Cloud.

 1. Na stronie Katalog konsoli internetowej wybierz kartę Kontakty grupowe.
 2. Kliknij przycisk Dodaj kontakty.
 3. Wprowadź wyświetlaną nazwę i numer połączenia kontaktu. Numerem może być numer wewnętrzny, adres e-mail, numer wideo lub telefonu, publiczny adres IP itd.  Ten ciąg znaków musi być unikatowy (dwa kontakty nie mogą mieć tego samego numeru połączenia), a jego długość nie może przekraczać 255 znaków. 


Importuj kontakty grupowe

  1. Przejdź do Katalogu i kliknij kartę Kontakty grupowe.
  2. Kliknij przycisk Importuj.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik do przesłania. Plik .csv musi zawierać dwie kolumny: Nazwa i Szczegóły połączenia. Jeżeli w pliku znajduje się nagłówek, możesz wykluczyć pierwszy wiersz. UWAGA: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Maksymalna liczba kontaktów grupowych wynosi 1000.
  4. Kliknij przycisk Przekaż
  5. Zostanie wyświetlony podgląd importowanych kontaktów, umożliwiający edycję wpisów. Po zakończeniu działań kliknij przycisk Importuj kontakty.

  UWAGA: Jeżeli nie da się przesłać niektórych kontaktów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeżeli import nie powiedzie się całkowicie, spróbuj ponownie dokonać importu. Jeżeli nastąpi częściowe zaimportowanie kontaktów, przejrzyj przesłane kontakty, a następnie przeprowadź import ponownie lub całkowicie go anuluj.