Ograniczanie domen

Specjalista ds. klienta może automatycznie zatwierdzać nowych użytkowników z uprawnionymi adresami e-mail oraz blokować nowych użytkowników bez uprawnionych adresów e-mail.

Wprowadź adresy domen, aby umożliwić automatyczne zatwierdzanie nowych użytkowników z adresem e-mail w domenie zgodnej z domenami określonymi na stronie Zaawansowane ustawienia > Funkcje i opcje konsoli internetowej. Próba dołączenia użytkownika z adresem e-mail z inną domeną niż domeny określone na tej stronie spowoduje wyświetlenie błędu.

  1. Z poziomu konsoli internetowej przejdź do strony Zaawansowane ustawienia > Funkcje i opcje.
  2. W polu Ogranicz możliwość dodawania nowych użytkowników do tych domen wprowadź dozwolone domeny.
  3. Kliknij Enter, aby dodać następną domenę.
  4. Kliknij Zaktualizuj.