Alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon

Lifesize ułatwia aktywne monitorowanie stanu systemu Lifesize Icon. Lifesize monitoruje stan systemu. Gdy wykryje zdarzenia wywołujące alarm, natychmiast wyśle stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail. Powiadomienia alarmowe są konfigurowane w konsoli administratora.

Alarmy Lifesize uruchamiane są w następujących przypadkach:

Typ zdarzenia

Opis

Niedostępny

System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 3 minuty.

Niedostępny System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 40 minut po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania.

Odłączony mikrofon

Mikrofon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony wyświetlacz

Wyświetlacz był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony telefon

Telefon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Rejestracja SIP2 nie powiodła się

Rejestrator SIP 2 był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Duża liczba utraconych pakietów audio

Podczas połączenia nastąpiła utrata pakietów audio większa niż 3%

Bardzo duża liczba utraconych pakietów audio Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów audio.
Duża liczba utraconych pakietów wideo Podczas połączenia nastąpiła utrata pakietów audio wideo większa niż 3%
Bardzo duża liczba utraconych pakietów wideo Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów wideo.

 

Konfigurowanie alarmów

  1. W konsoli administratora przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane.
  2. Wybierz kartę Funkcje i opcje, a następnie zaznacz pole wyboru, aby włączyć alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon.
  3. Wpisz adres e-mail, na który system Lifesize będzie wysyłać alarmy.
  4. Uwaga: Można wpisać tylko jeden adres e-mail.

  5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Wskazówka: Warto rozważyć utworzenie specjalnego konta e-mail przeznaczonego do odbierania alarmów. W przypadku dużych organizacji, w których zainstalowano wiele systemów Icon, można też rozważyć przesyłanie alarmów e-mail bezpośrednio do systemu pomocy technicznej.

Uwaga: Stan systemu Icon można sprawdzić w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Systemy wideo w Konsoli administratora

Przeczytaj temat Otwieranie portów, aby sprawdzić, czy zapora zezwala na ruch wychodzący z sieci do portu przeznaczenia, który wyznaczono do monitorowania stanu systemu Icon.