Polityka prywatności

Lifesize przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dokładamy starań, aby zachować poufność Twoich danych osobowych. Kiedy wiemy, że użytkownik zna i rozumie Politykę prywatności online firmy Lifesize, możemy zaoferować lepszą obsługę. Poświęć chwilę na przeczytanie poniższych zasad, aby dowiedzieć się, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

Polityka prywatności Lifesize:

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Lifesize przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Dokładamy starań, aby zachować poufność Twoich danych osobowych. Kiedy wiemy, że użytkownik zna i rozumie Politykę prywatności online firmy Lifesize oraz wie, jak Lifesize wykorzystuje i chroni dane osobowe zbierane w witrynie internetowej www.lifesize.com („Witryna”), możemy zaoferować lepszą obsługę. Poświęć chwilę na przeczytanie poniższych zasad, aby dowiedzieć się, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@lifesize.com.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego zbieramy dane osobowe

Lifesize gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu zapewnienia doskonałej obsługi klienta. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do przesyłania informacji o najnowszych produktach, aktualizacjach oprogramowania, ofertach specjalnych oraz innych kwestiach, o których chcemy powiadomić naszych klientów. Od czasu do czasu mogą to być informacje od innych firm technologicznych na temat produktów i usług, które mogą udoskonalić produkty firmy Lifesize. Dane osobowe mogą też być czasem wykorzystywane do kontaktów z klientami przez internet lub telefonicznie w celu zaproszenia do udziału w ankietach. Dzięki temu możemy badać poziom zadowolenia klienta i oferować lepsze produkty.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje, które w uzasadniony sposób można wykorzystać do identyfikacji i opisu danej osoby.  Obejmuje to dane osobowe, które umożliwiają nam nawiązanie kontaktu z użytkownikiem (zarówno fizycznie, jak i online), takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres pocztowy
 • Nazwa użytkownika konta i hasło
 • Tytuł oraz nazwa firmy
 • Adres IP
 • Nazwa domeny
 • Dane demograficzne

Ponadto w trakcie korzystania z produktów i usług Lifesize, w tym usługi Lifesize Cloud, automatycznie gromadzone będą następujące informacje:

 • Numer seryjny urządzenia
 • Wersja oprogramowania
 • Podłączone produkty sprzętowe
 • Ustawienia niestandardowe
 • Inne informacje o systemie
 • Dane dotyczące połączeń (takie jak liczba połączeń, uczestników i czas trwania połączenia)

Informacje podane przez użytkownika lub zebrane w związku z korzystaniem z Witryny oraz z produktów i usług Lifesize są przechowywane w systemie Lifesize użytkownika i/lub na serwerach Lifesize, jak opisano dalej w niniejszej Polityce prywatności.

Przesyłanie danych osobowych

Użytkownik może zarejestrować się w naszej Witrynie i podczas korzystania z naszych produktów przekazywać dane osobowe w takich przypadkach jak: pobieranie oprogramowania Lifesize, logowanie się do swojego konta, uzyskiwanie dostępu do informacji o produkcie i jego aktualizacjach, korzystanie z newslettera, rejestracja na seminarium, uzyskiwanie dostępu do portalu pomocy technicznej lub logowanie się na stronach, które wymagają autoryzacji. Ponadto możemy od czasu do czasu zaprosić użytkownika do udziału w ankiecie. W każdym takim przypadku użytkownik zdaje sobie sprawę, że przekazuje dane osobowe, ponieważ musi je ręcznie wpisać. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na rejestrację i podanie informacji, korzystanie z większości treści dostępnych w Witrynie nadal będzie możliwe. Dostęp do obszarów wymagających rejestracji nie będzie niestety możliwy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy użytkownik odwiedza naszą Witrynę lub korzysta z naszych usług lub produktów, Lifesize automatycznie zbiera i rejestruje informacje na temat komputera użytkownika i jego oprogramowania. Informacje te mogą obejmować takie dane jak adres IP, system operacyjny, opis dowolnych podłączonych produktów Lifesize oraz sposobu korzystania z nich, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu, dostawcy usług i adresy przekierowujących witryn internetowych. 
Lifesize i jej zewnętrzni dostawcy usług zbierają informacje nieosobowe dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny przez pliki cookie (małe pliki tekstowe, które mogą być odczytane przez serwer WWW w domenie zapisującej plik cookie na dysku twardym), znaczniki internetowe (np. web beacon) w danych zbiorczych i nawigacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą stronę Zarządzanie zgodnością plików Cookie.
Zbieramy również informacje takie jak: adres URL witryny, którą wcześniej odwiedził użytkownik, strony odwiedzane w naszej Witrynie oraz wszelkie szczegóły transakcji (pobrane pliki, żądania itp.). Informacje te służą do zrozumienia sposobu korzystania z naszej Witryny i pomagają nam w zoptymalizowaniu działań marketingowych. Obejmuje to również zarządzanie naszymi reklamami w innych witrynach oraz prezentowanie użytkownikowi reklam opartych o jego działania w naszej Witrynie. Aby zarządzać preferencjami wyświetlanych dostosowanych reklam, należy przejść do strony Consumer Opt-Out w Network Advertising Initiative i skorzystać z narzędzia umożliwiającego rezygnację z tych reklam. Należy pamiętać, że niezależnie od wybranych preferencji użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy niespersonalizowane. Można również ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała użytkownika, kiedy plik cookie jest zapisywany, albo odrzucała lub usuwała pliki cookie, ale niektóre funkcje naszej witryny mogą być niedostępne.

Funkcje serwisów społecznościowych

Ta Witryna zawiera funkcje znane z serwisów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to!” z Facebooka, widżety oraz przycisk Udostępnij (określane łącznie jako „Funkcje”). Te Funkcje mogą gromadzić adresy IP użytkowników i strony odwiedzane w naszej Witrynie. Ponadto mogą zapisywać pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Funkcji. Te Funkcje są obsługiwane albo przez stronę trzecią, albo bezpośrednio przez Witrynę, i umożliwiają użytkownikowi publikowanie informacji o swojej aktywności w naszej Witrynie na własnym profilu oraz udostępnienie ich innym użytkownikom własnej sieci. Wszelkie interakcje użytkownika z tymi Funkcjami podlegają polityce prywatności firm, które je dostarczają.

Zakup produktów

Wszelkie informacje dotyczące płatności, w tym informacje o karcie kredytowej, które zostaną przesłane za pośrednictwem naszej Witryny, są zbierane przez firmę zajmującą się przetwarzaniem płatności i nie są zbierane przez Lifesize. Firma zajmująca się przetwarzaniem płatności jest uprawniona do zbierania i użycia przekazanych informacji wyłącznie w celu świadczenia tej usługi. Należy zapoznać się z polityką prywatności firmy obsługującej płatności dostępną w miejscu, w którym informacje są pobierane.

Przechowywanie danych nagranych w usłudze Cloud

Klienci mogą włączyć określone funkcje produktu umożliwiające nagrywanie rozmów uczestników podczas konferencji w usłudze Lifesize Cloud. Kiedy takie funkcje zostaną włączone, nagrania z konferencji zapisane w formie transkryptów wideo lub czatu (określane łącznie jako „Dane nagrane w usłudze Cloud”) mogą być przechowywane przez Lifesize, jeśli jest to technicznie możliwe. W zależności od rodzaju Danych nagranych w usłudze Cloud klienci Lifesize mogą skonfigurować czas ich przechowywania. Mogą usunąć Dane nagrane w usłudze Cloud. Lifesize podejmie właściwe środki techniczne i bezpieczeństwa, aby chronić Dane nagrane w usłudze Cloud przed nieautoryzowanym dostępem i/lub użyciem. Korzystanie przez klientów z funkcji nagrywania i przechowywania danych w usłudze Lifesize Cloud podlega Warunkom świadczenia usługi Lifesize Cloud, a funkcje te mogą być w dowolnym momencie dezaktywowane przez klienta według jego uznania. Lifesize nie może wyświetlać ani deszyfrować żadnych Danych nagranych w usłudze Cloud bez uzyskania zgody klienta.

Kandydaci do pracy, obecni i byli pracownicy

Jeśli użytkownik korzysta z tej Witryny do ubiegania się o pracę w Lifesize, będziemy używać podanych przez niego danych osobowych do przetwarzania aplikacji i monitorowania statystyk rekrutacyjnych. Dane osobowe nie zostaną udostępnione innym firmom (na przykład przy weryfikowaniu podanych referencji) bez powiadomienia o tym użytkownika, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Po zakończeniu rekrutacji możemy przechowywać dane osobowe również tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Możemy także przechowywać niespersonalizowane informacje statystyczne o kandydatach, co może być pomocne przy prowadzeniu rekrutacji. Centrala firmy Lifesize znajduje się w Austin w stanie Teksas. Informacje o pracownikach i dane rekrutacyjne są przechowywane w tej jednostce oraz we innych lokalizacjach Lifesize na całym świecie. Kiedy dana osoba rozpocznie pracę w Lifesize, przygotowujemy akta osobowe pracownika i informujemy go okresowo o szczegółach przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe dzieci

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób odwiedzających Witrynę lub użytkowników produktów bądź usług Lifesize, którzy są w wieku poniżej 13 lat. Jeśli zostaniemy poinformowani, że posiadamy takie dane osobowe, podejmiemy uzasadnione kroki w celu ich usunięcia.

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji zebranych za pośrednictwem Witryny Lifesize, produktów i usług, w tym usługi Lifesize Cloud. Aby uzyskać dodatkowe informacje o usłudze Lifesize Cloud, należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić informacje o ochronie danych osobowych Lifesize Cloud. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy korzystania z witryn niepowiązanych, do których mogą prowadzić łącza zamieszczone w tej witrynie. Obejmuje to również funkcje serwisów społecznościowych. Lifesize zaleca dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Wykorzystanie danych osobowych

Lifesize wykorzystuje dane osobowe tylko w celu, w którym zostały one przekazane, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Firma Lifesize nie handluje informacjami klienta lub użytkownika, nie wypożycza ani nie sprzedaje ich niepowiązanym firmom. Ponieważ Lifesize jest firmą o globalnym zasięgu, dane osobowe mogą być jednak udostępniane innym firmom na świecie, które współpracują z firmą Lifesize lub wspierają ją w dostarczaniu jej produktów i usług. Na przykład możemy ujawnić dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Lifesize zawiera umowy z partnerami dystrybucyjnymi, w tym dystrybutorami i sprzedawcami, na całym świecie w celu sprzedaży użytkownikom końcowym produktów i usług. Wymagamy od partnerów dystrybucyjnych zawierania umów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Lifesize.
 • Lifesize korzysta z usług firm transportowych w celu skutecznego dostarczenia produktów do klientów. Przekazujemy tym firmom dane osobowe tylko w celu przesłania i dostarczenia produktu.
 • W celu świadczenia usług na rzecz użytkownika możemy zatrudniać powiązanych lub niepowiązanych usługodawców. Możemy na przykład skorzystać z dostawcy usług poczty e-mail do przekazywania w naszym imieniu użytkownikowi wiadomości e-mail. Wszyscy dostawcy usług podlegają przepisom ścisłej poufności i przetwarzają dane użytkowników tylko dla nas i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Zastrzegamy prawo do swobodnego rozpowszechniania tych informacji, jednak dopiero po ich zredagowaniu lub zanonimizowaniu tak, aby nie mogły posłużyć ich odbiorcom do identyfikacji danej osoby lub powiązania z nią danych.
 • Możemy ujawniać informacje w celu ochrony praw użytkownika lub naszych, jeśli tak stanowi prawo lub jeśli takie są wymogi sądów i instytucji rządowych. Możemy również zostać zmuszeni obowiązującym prawem do ujawnienia danych osobowych organom rządowym, takim jak organy ścigania w krajach, w których prowadzimy działalność lub prowadzą ją w naszym imieniu inne firmy.
 • Zastrzegamy prawo do ujawnienia informacji innemu podmiotowi gospodarczemu w przypadku planowanej fuzji z tym podmiotem lub wykupienia firmy Lifesize przez ten podmiot albo dowolnej innej organizacji zaangażowanej w fuzję, przeniesienie praw lub sprzedaż naszych aktywów lub firm.
 • Jeśli użytkownik opublikuje dowolne informacje w ogólnie dostępnych miejscach w naszej Witrynie, takich jak fora społecznościowe, blogi lub inne obszary, będą one dostępne dla publiczności, a my możemy takie informacje ponownie wykorzystać i ponownie opublikować według naszego uznania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji w celu ochrony i obrony praw lub własności firmy Lifesize, łącznie z jej Witryną, lub jeśli uznamy, że ujawnienie ich jest niezbędne w interesie publicznym.

Przed ujawnieniem danych osobowych w innych przypadkach niż opisane powyżej najpierw musimy uzyskać od danej osoby na to zgodę. Może się to odbywać na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, opcji click-through, w formie możliwości rezygnacji online lub w inny sposób. W przypadku gdy ujawniamy dane osobowe innej firmie, wymagamy od takiej firmy przechowywania i ochrony tych danych w sposób zgodny z naszymi standardami w tym zakresie.  Zobowiązujemy naszych dostawców do postępowania zgodnego z prawem i rutynowo sprawdzamy posiadane przez nich certyfikaty oraz stosowane procedury związane z ochroną prywatności konsumenta i bezpieczeństwem danych.  O ile prawo nie stanowi inaczej, Lifesize odpowiada za naruszenia niniejszej Polityki prywatności przez inne firmy tylko w przypadku niezachowania przez nas należytej staranności.

Wykorzystanie informacji niemających charakteru danych osobowych

Używamy również danych anonimowych i zbiorczych do tworzenia statystyk i raportów do różnych celów biznesowych, w tym do utrzymania funkcjonalności Witryny, produktów i usług Lifesize oraz w pokrewnych celach marketingowych.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Lifesize okresowo wysyła do użytkowników wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów i usług. Używamy również pikseli śledzących do zbiorczego określenia, jak wiele osób otwiera nasze wiadomości e-mail.

Zgoda na przekazywanie danych

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny firmy Lifesize, produktów lub usług mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Lifesize, jej jednostki stowarzyszone i zależne lub jej pośrednicy posiadają swoje placówki. Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych poza granice swojego kraju, w tym do Stanów Zjednoczonych oraz innych regionów, gdzie prawa prywatności mogą nie być równie kompleksowe lub identyczne w porównaniu z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym użytkownik mieszka i/lub którego jest obywatelem.

KONTROLA I SPRAWDZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Lifesize danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie ma tworzyć i nie tworzy żadnych praw umownych lub innych praw dla lub na rzecz dowolnej strony.

Prawo wyboru i rezygnacji użytkownika

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką prywatności lub z którymkolwiek z jej warunków, może zrezygnować z korzystania z naszej Witryny, produktów lub usług. Może również w dowolnym momencie sprawdzić, edytować lub usunąć swoje dane osobowe, które przechowujemy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrealizujemy niezwłocznie każde żądanie dotyczące sprawdzenia, edytowania lub usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma również możliwość aktualizacji, usunięcia/dezaktywacji wybranych informacji odnoszących się do swojej osoby. Ponadto może skontaktować się z nami w celu złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych z blogu, forów społecznościowych oraz innych publicznych miejsc w naszej Witrynie. W niektórych przypadkach Lifesize nie będzie w stanie usunąć części lub wszystkich danych osobowych. W takiej sytuacji użytkownik zostanie powiadomiony o jej przyczynach. Zachęcamy do kontaktu z nami z użyciem poniższych danych:

 • Telefon: +1-877-LIFESIZE lub +1-512-347-9300
 • Kontakt: Chief Privacy Officer
 • Adres pocztowy: Lifesize, Inc. Attn: Chief Privacy Officer 1601 South Expressway Mopac, Suite 100 Austin, Texas 78746
 • Adres e-mail: privacy@lifesize.com

Można zablokować otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcją anulowania subskrypcji załączoną w otrzymanej wiadomości e-mail lub korzystając ze strony zarządzania subskrypcjami w naszej Witrynie. Lifesize odpowie na żądanie sprawdzenia przechowywanych danych osobowych w ciągu 30 dni od otrzymania takiego żądania.
Zapewniamy możliwość zrezygnowania z wykorzystywania danych osobowych do określonych celów za każdym razem, gdy prosimy o podanie tych informacji. Przechowujemy takie dane tak długo, jak konto użytkownika jest aktywne, lub gdy jest to niezbędne do świadczenia usług bądź wynika to z naszych zobowiązań prawnych i jest niezbędne do rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

OCHRONA INFORMACJI

Lifesize przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Aby zapewnić utrzymanie poufności danych osobowych, Lifesize informuje wszystkich swoich pracowników o niniejszych wytycznych w zakresie ochrony prywatności. Aby pomóc w ochronie danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, stosujemy różne procedury i technologie zabezpieczające, w tym szyfrowanie SSL. Wszelkie zgromadzone informacje są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych. 

Niestety żaden system, w którym dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem internetu, nie może zapewnić pełnego bezpieczeństwa przez 100% czasu. Różne czynniki mogą wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym nieautoryzowany dostęp do naszej Witryny lub nieuprawnione korzystanie z niej oraz awarie sprzętu lub oprogramowania. Lifesize nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do naszej Witryny lub za pośrednictwem naszych usług. Użytkownik przesyła swoje dane osobowe do naszej Witryny lub za pośrednictwem produktów i usług na własne ryzyko.

Należy również pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest stosowanie następujących środków ostrożności podczas korzystania z tej Witryny oraz produktów i usług Lifesize:

 • Ochrona swoich danych do logowania, w tym nazwy użytkownika i hasła.
 • Dopilnowanie, aby nikt inny nie korzystał z Witryny, kiedy urządzenie użytkownika jest na niej zalogowane. Dotyczy to logowania za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Wi-Fi lub dostępu współdzielonego.
 • Kiedy Witryna nie jest używana, należy się z niej wylogować lub ją opuścić.
 • Zabezpieczenie innych szczegółów konta.

W przypadku podejrzenia, że dane konta lub dane osobowe użytkownika zostały naruszone, należy jak najszybciej skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej Polityce prywatności. Polityka ta jest zgodna z rozporządzeniami określonymi w https://www.privacyshield.gov

Lifesize spełnia wymogi określone przez Departament Handlu USA w Programie Tarcza Prywatności UE-USA i w Programie Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do USA. Obejmują one dane osobowe w kontekście zatrudnienia i w tym zakresie Lifesize zobowiązuje się do współpracy z organami ochrony danych (OOD) Unii Europejskiej oraz ze szwajcarskim Federalnym Komisarzem Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), a także do przestrzegania zaleceń wydawanych przez takie organy w odniesieniu do zasobów ludzkich.  Lifesize złożyło w Departamencie Handlu oświadczenie, że przestrzega zasad określonych w Tarczy Prywatności. W przypadku wystąpienia rozbieżności między warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności a zasadami określonymi w Tarczy Prywatności obowiązujące będą zasady określone w Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarczy Prywatności i wyświetlić nasze oświadczenie, należy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/

EGZEKWOWANIE POLITYKI I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Lifesize stosuje kryteria samooceny w zakresie zgodności prowadzonych działań z niniejszą Polityką prywatności i okresowo sprawdza, czy polityka ta jest dokładna, w odpowiedni sposób publikowana, wdrażana i dostępna oraz czy informacje są w pełni chronione. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności Lifesize lub tej Witryny zachęcamy do kontaktu z nami z użyciem poniższych danych:
Telefon: + 1-877-LIFESIZE lub + 1-512-347-9300
Osoba do kontaktu: Chief Privacy Officer
Adres pocztowy:
Lifesize, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
1601 South Mopac Expressway, Suite 100
Austin, Texas 78746
Adres e-mail: 
privacy@lifesize.com

Zgodnie z zasadami określonymi w Tarczy Prywatności Lifesize zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących zbierania lub wykorzystywania danych osobowych. Obywatele UE i Szwajcarii, którzy mają pytania lub chcą złożyć skargę na temat zgodności z zasadami Tarczy Prywatności lub Polityki prywatności, powinni najpierw skontaktować się z Lifesize, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Jeśli po skontaktowaniu się z naszym kierownikiem ds. ochrony danych osobowych i odczekaniu rozsądnego czasu na rozważenie tej skargi użytkownik dalej ma zastrzeżenia dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystywania danych, które nie zostały wyjaśnione w sposób zadowalający, zachęcamy do kontaktu z naszą amerykańską zewnętrzną komisją rozjemczą (nieodpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Proces rozstrzygania sporu w firmie TRUSTe będzie prowadzony w języku angielskim.

Polityka prywatności Lifesize objęta regułami Tarczy Prywatności i jej wdrożenie podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA (FTC).  Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać za pomocą innych procedur, można w niektórych przypadkach (opisanych szerzej w witrynie Tarczy Prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/) zainicjować procedurę wiążącego arbitrażu za pośrednictwem panelu Tarczy Prywatności. 

ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA

Niniejsza Polityka prywatności może zostać w dowolnym czasie zmieniona przez Lifesize. O wszelkich zmianach powiadomimy za pośrednictwem wpisów w naszej witrynie internetowej. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Polityki prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami wprowadzanymi przez Lifesize w zakresie ochrony danych osobowych. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian i poprawek w zakresie Polityki prywatności oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany i poprawki. W żadnym wypadku nie wprowadzimy bez zgody użytkownika zmian, które w chronią zebrane wcześniej dane osobowe w mniejszym zakresie. Dziękujemy za zainteresowanie firmą Lifesize oraz naszymi produktami i usługami.

Poprawione 26 października 2017 r.