Konsola administratora

Możesz korzystać z bazującej na sieci konsoli administratora pod adresem manage.lifesizecloud.com, aby zarządzać użytkownikami, spotkaniami i systemami do pomieszczeń oraz konfigurować ustawienia globalne. 

Z pulpitu nawigacyjnego konsoli administratora można także monitorować poziom wykorzystania i wskaźniki jakości, takie jak uczestnictwo według użytkownika i pokoju, czas trwania połączenia i wykorzystanie systemu. Można również pobrać szczegółową historię oraz raporty z przeprowadzonych działań.