Ustawienia systemu Icon

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk  Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
  3. Wybierz kartę Ustawienia systemu Icon.
  • Włącz alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon: Wpisz adres e-mail, aby włączyć wysyłanie alarmów zdarzeń systemowych przez Lifesize. Można podać adres e-mail użytkownika lub specjalnego konta przeznaczonego do odbierania alarmów. Można też rozważyć przesyłanie alarmów bezpośrednio do centrum pomocy technicznej.
  • Niestandardowe tła systemu Icon: Wybierz ulubione tło systemu Lifesize Icon lub opcję Bez tła. Jeżeli wolisz zastosować niestandardowe tło zamiast domyślnego tła Lifesize, znajdź plik wybranego obrazu i wczytaj go. Plik obrazu musi być w formacie PNG. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Spersonalizuj systemy Lifesize Icon.