Dostosuj systemy Lifesize Icon

Jeżeli system Lifesize Icon jest połączony z usługą Lifesize bazującą na chmurze, możesz wczytać niestandardowy obraz tła.

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
  3. Wybierz kartę Ustawienia systemu Icon.
  4. Przewiń do sekcji Niestandardowe tła systemu Icon i wybierz pozycję Tło niestandardowe. Następnie upuść plik, aby go przesłać, lub kliknij przycisk Przeglądaj i zlokalizuj plik obrazu.
    Plik musi być w formacie PNG.
  5. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby wczytać plik do systemów Lifesize Icon.

Wszystkie systemy Lifesize Icon będą wyświetlać niestandardowe tło, kiedy nie jest realizowane połączenie. Po naciśnięciu przycisku na telefonie Lifesize lub pilocie system będzie pokazywać widok kamery lokalnej. Jeżeli w sali konferencyjnej są dwa ekrany, na obu będzie wyświetlane niestandardowe tło.

Aby zmienić obraz, wczytaj nowy plik z niestandardowym obrazem tła.

Aby usunąć obraz z systemów Lifesize Icon, wybierz opcję Bez tła, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.