Alarmy zdarzeń systemu Lifesize Icon

Lifesize ułatwia aktywne monitorowanie stanu systemu Lifesize Icon. Lifesize monitoruje stan systemu. Gdy wykryje zdarzenia wywołujące alarm, natychmiast wyśle stosowne powiadomienie w wiadomości e-mail. Powiadomienia alarmowe są konfigurowane w konsoli administratora.

Alarmy Lifesize są uruchamiane w następujących przypadkach:

Typ zdarzenia

Opis

Niedostępny

System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 3 minuty.

Niedostępny System Lifesize Icon był niedostępny dłużej niż 40 minut po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania.

Odłączony mikrofon

Mikrofon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony wyświetlacz

Wyświetlacz był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Odłączony telefon

Telefon był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Rejestracja SIP2 nie powiodła się

Rejestrator SIP 2 był odłączony dłużej niż 3 minuty.

Duża liczba utraconych pakietów audio

Podczas połączenia nastąpiła utrata pakietów audio większa niż 3%.

Bardzo duża liczba utraconych pakietów audio Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów audio.
Duża liczba utraconych pakietów wideo Podczas połączenia nastąpiła utrata pakietów audio wideo większa niż 3%.
Bardzo duża liczba utraconych pakietów wideo Podczas połączenia nastąpiła 100% utrata pakietów wideo.

 

Konfigurowanie alarmów

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
  3. Wybierz kartę Ustawienia systemu Icon, a następnie opcję Włącz alarmy.
  4. Wpisz adres e-mail, na który system Lifesize będzie wysyłać alarmy.
  5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Wskazówka: Warto rozważyć utworzenie specjalnego konta e-mail przeznaczonego do odbierania alarmów. W przypadku dużych organizacji, w których zainstalowano wiele systemów Icon, można też rozważyć przesyłanie alarmów e-mail bezpośrednio do systemu pomocy technicznej.

UWAGA: Stan systemu Icon można sprawdzić w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Systemy do pomieszczeń w konsoli administratora.

Przeczytaj temat Otwieranie portów sieciowych, aby sprawdzić, czy zapora zezwala na ruch wychodzący z sieci do portu przeznaczenia, który wyznaczono do monitorowania stanu systemu Lifesize Icon.