MSI do aplikacji klasycznej Lifesize

Używanie i dostosowywanie instalatora systemu Lifesize Windows (MSI)

Pobierz konfigurowalny plik MSI do aplikacji klasycznej Lifesize w systemie pod adresem http://download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.

Po uruchomieniu instalator MSI kopiuje pliki thelifesize_app.exe i settings.json (osadzony) do folderu %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Umieszcza również klucz „Run” w rejestrze systemu Windows, który uruchamia ten instalator podczas logowania.

Podczas kolejnej próby zalogowania się użytkownika (po ponownym uruchomieniu lub po wylogowaniu się) zostaje uruchomiony plik lifesize_app.exe, po czym następuje instalacja aplikacji Lifesize w folderze %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Następnie zostaje uruchomiona sama aplikacja Lifesize, która na początku kopiuje plik settings.json z folderu %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer do folderu %AppData%\Lifesize [channel]\electron-settings. Sygnatura czasowa w pliku settings.json nie przedstawia aktualnej daty i godziny, co wskazuje na to, że cały proces został zakończony powodzeniem.

Aby zmienić ustawienia domyślne, specjalista ds. IT może dokonać dezasemblacji instalatora MSI za pomocą programu „dark.exe” i zmienić plik ustawień, który zostanie osadzony. Alternatywnie możemy dostarczyć plik źródłowy WIX i/lub plik .wixobj. W takim przypadku potrzebny będzie tylko plik linking/light.exe (nie compiling/candle.exe).

Należy pamiętać, że instalator MSI jest tylko szkieletem instalacyjnym dla instalatora aplikacji. Aplikacja instaluje się nadal do folderu %LOCALAPPDATA% za pośrednictwem instalatora w folderze %PROGRAM FILES%, a aktualizuje są jak zwykle zapisywane w folderze %LOCALAPPDATA%.

Przykład

Oto jeden z wielu sposobów na „edycję” pliku .MSI, dzięki której będzie on zawierał niestandardowe ustawienia dla konkretnej firmy. Jest to tylko przykład/wskazówka dla działów IT, ponieważ jest to procedura standardowa i nie dotyczy tylko systemu Lifesize.

Krok
Polecenie

Pobierz i zainstaluj zestaw narzędzi WiX

https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe

Dodaj ścieżkę zestawu narzędzi WiX do ścieżki systemowej
set path=%path%;%WIX%\bin
Pobierz plik Lifesize MSI do określonej ścieżki, na przykład c:\msi\Lifesize.msi
Przejdź do folderu, w którym zapisano pobrany plik MSI
cd c:\msi
Wyodrębnij zawartość pliku cabinet i pliku źródłowego WiX z MSI (skorzystaj z dark.exe)
dark Lifesize.msi -x .

Edytuj plik .\File\settings.json, wprowadzając potrzebne zmiany. Upewnij się, aby nie naruszyć formatu JSON.

Przetwórz i skompiluj plik źródłowy WiX
candle -ext WixNetFxExtension -out Lifesize.wixobj Lifesize.wxs
Dodaj łącze i utwórz nowy plik instalatora Windows (MSI)
light -sval -ext WixNetFxExtension -out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

W tym momencie nowy plik MSI Instalatora Windows z ustawieniami niestandardowymi jest już gotowy i może zostać rozesłany w całej firmie. Nowo utworzony plik MSI może zostać podpisany własnym certyfikatem i plikiem signtool.exe. (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe).