MSI do dodatku Lifesize Microsoft Outlook Add-In

Używanie pakietu instalacyjnego (MSI) dodatku Lifesize Microsoft Outlook Add-In

Plik MSI sprawia, że łatwo można wdrożyć dodatek Lifesize Microsoft Outlook Add-In w całej organizacji. Po jej zainstalowaniu aktualizacje są przeprowadzane automatyczne. Pobierz plik MSI dla wdrożeń nowego dodatku Outlook w systemie Windows z konsoli administratora.

Po uruchomieniu plik MSI kopiuje pliki setup.exe, outlook.bat i outlook.vbs do folderu %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize instalatora programu Outlook. Umieszcza również klucz „Run” w rejestrze systemu Windows HKLM, który uruchamia ten instalator, gdy dowolny użytkownik zaloguje się na urządzeniu.

Podczas kolejnej próby zalogowania się użytkownika (po ponownym uruchomieniu lub po wylogowaniu się) następuje uruchomienie pliku setup.exe i pobranie manifestu VSTO, a dodatek zostaje zainstalowany w folderze VSTO ClickOnce (z kluczem GUID) w %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Po uruchomieniu programu Outlook pobiera on dodatek z tej lokalizacji. Program ClickOnce automatycznie zaktualizuje dodatek, gdy pod adresem https://outlook.lifesizecloud.com pojawi się nowa wersja.