Ustawienia ogólne

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
 3. Wybierz kartę Ustawienia ogólne.
  • Język domyślny: Wybierz język domyślny swojego konta. Użyj języka grupy w następujących scenariuszach:
   • Dla nowych użytkowników domyślnym językiem aplikacji jest język przeglądarki lub systemu użytkownika. Jeśli nie można wykryć języka przeglądarki lub systemu albo język nie jest obsługiwany przez Lifesize, zostanie wyświetlony domyślny język grupy. Użytkownicy mogą zmienić język aplikacji na dowolny z obsługiwanych języków.
   • Wiadomości e-mail systemu Icon o alarmach zdarzenia w języku grupy. Jeśli ta opcja zostanie włączona i jest dostępna dla Twojego konta, wszelkie alarmy w formie wiadomości e-mail dotyczące systemu do pomieszczeń będą wysyłane w ustawionym języku grupy.
  • Czat:  Włącz lub wyłącz czat dla wszystkich użytkowników na koncie.
  • Nagrywaj i udostępniaj: Konfiguruj opcje nagrywania i ustaw uprawnienia udostępniania.
   • Zezwalaj na nagrywanie: Umożliwia nagrywanie połączeń, spotkań i wydarzeń Live Stream.
   • Zezwalaj na publiczne udostępnianie nagrań: Ustawienie to określa, czy użytkownicy mogą udostępniać nagrania połączenia i spotkania poza grupą, korzystając z publicznego łącza. Właściciel spotkania lub nagrania określa odbiorców w grupie Lifesize. UWAGA: Opcja nagrywania dla danego konta musi być włączona. 
  • Filtr domen: W celu poprawy bezpieczeństwa ogranicza nowe konta użytkowników do określonych domen. Użytkownicy próbujący dołączyć do Twojego konta z adresu e-mail, który nie pasuje do domeny, zobaczą komunikat o błędzie. Na przykład po wpisaniu w tym polu @nazwafirmy.com nie zostanie utworzone żadne nowe konto użytkownika, które w domenie adresu e-mail używa innej nazwy niż @nazwafirmy.com. Jako administrator możesz automatycznie zatwierdzać nowych użytkowników z uprawnionymi adresami e-mail oraz odmawiać nowym użytkownikom bez uprawnionych adresów e-mail dostępu do Twojego konta.
  • Integracja czatu: To ustawienie umożliwia integrację z istniejącymi kontami Microsoft Teams lub Slack.