Konfiguracja SSO

Zanim zaczniesz

  •  Sprawdź, czy Twoja subskrypcja Lifesize obsługuje logowanie SSO.
  • Potwierdź, że Twoja firma używa IdP lub schematu tożsamości zgodnego z SAML 2.0. Aby zainstalować Lifesize jako zaufaną aplikację, musisz mieć możliwość konfiguracji ustawień platformy tożsamości.
  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk  Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
  3. Wybierz kartę SSO.

Aplikacja Lifesize obsługuje opcję pojedynczego logowania (ang. single sign-on, SSO), używając dowolnego, zgodnego z SAML 2.0 schematu dostawców tożsamości. Skonfiguruj i zatwierdź ustawienia dostawcy tożsamości, aby włączyć pojedyncze logowanie.

Co chcesz zrobić?