Ustawienia spotkania

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia konta w menu nawigacyjnym.
 3. Wybierz kartę Ustawienia spotkania.
 4. Numery telefonów: Jeśli abonament obejmuje audiokonferencje, istnieje opcja dołączenia numerów telefonu do zaproszeń na spotkanie.

  • Wybierz główny numer telefonu oraz nie więcej niż trzy dodatkowe numery, które będą wyświetlane w wiadomościach e-mail, zaproszeniach z kalendarza, a także na przeznaczonej dla gości stronie Połącz się ze mną. Jeżeli nie wybierzesz głównego numeru telefonu, domyślnie będzie wyświetlany telefon ze Stanów Zjednoczonych. Główny numer telefonu pojawi się także na ekranie Mój profil w aplikacji Lifesize oraz na ekranie Moje informacje w aplikacji Lifesize Icons i telefonach Lifesize.

   

  Zaproszenia na spotkanie: Wybierz informacje, które pojawiają się w zaproszeniach na spotkanie.

   

  • Pokaż kody dostępu we wszystkich zaproszeniach na spotkania: Ta opcja umożliwia wyświetlenie kodów dostępu we wszystkich zaproszeniach na spotkania, nawet jeśli nie jesteś właścicielem spotkania. Kody dostępu są opcjonalne i nie są wymagane do spotkań. UWAGA: Właściciele spotkań zawsze zobaczą kod dostępu. Jeśli kod dostępu jest ukryty, w celu uzyskania dostępu do spotkania chronionego kodem inni użytkownicy lub uczestnicy muszą skontaktować się z właścicielem spotkania.
  • Inne metody połączenia: Opcja dodania łącza do innych metod połączenia.
  • Skype for Business: Opcja dodania łącza dołączenia do spotkania z aplikacji Skype for Business (wymagany dodatek Skype for Business).
  • Połączenie za pomocą systemu sali konferencyjnej: Opcja dodania informacji o tym, jak można dołączyć do spotkania w systemie sali konferencyjnej Lifesize.

   

  Układ spotkania: Wybierz domyślne układy ekranu używane dla wszystkich połączeń i spotkań.

  • Opcja 1: Aktywny rozmówca jest zawsze wyświetlany jako powiększony.
  • Opcja 2: Wyświetla uczestników w takiej samej wielkości. Jeżeli do spotkania dołączy ponad 4 uczestników, wtedy aktywny rozmówca jest wyświetlany jako powiększony.

   

  Nieaktywne spotkania: Ustaw liczbę dni, po upływie których nieaktywne spotkania wygasają i są automatycznie usuwane.

  Aby pomóc w utrzymaniu porządku w katalogu Lifesize, zapewniamy funkcję oczyszczania, która automatycznie usuwa nieaktywne spotkania. 

  Można ustawić liczbę dni, przez które spotkanie jest przechowywane, liczoną od ostatniej aktywności. Nowe konta mają przypisaną domyślną wartość wynoszącą zero dni. Maksymalna liczba dni wynosi 365. UWAGA: Jeżeli liczba zostanie ustawiona na zero, ważność spotkania nigdy nie wygasa.

  Etykieta wkrótce wygasa zostanie wyświetlona obok spotkań, których ważność wygasa za siedem dni lub gdy ustawiona liczba dni jest mniejsza niż siedem dni. Gdy ważność spotkania wygaśnie, zostanie ono usunięte. Połączenie z salą spotkań resetuje to ustawienie i oznacza spotkanie jako aktywne. Ustawienie wskaźnika myszy nad etykietą spowoduje wyświetlenie liczby dni pozostałych do wygaśnięcia nieaktywnego spotkania. Aby odnaleźć spotkania, których ważność wkrótce wygasa, można użyć funkcji wyszukiwania. W polu Wyszukaj wpisz „wkrótce wygasa”.

  Jeśli termin wygaśnięcia zostanie zmieniony na krótszy, pojawi się ekran weryfikacyjny z listą spotkań, które na skutek tej zmiany zostaną usunięte. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć nieaktywne spotkania. Jeżeli nie chcesz, aby spotkanie zostało usunięte, kliknij przycisk Anuluj, a następnie użyj spotkania, łącząc się z nim lub czatując. To działanie zresetuje zegar wygaśnięcia. 

  Jeżeli termin wygaśnięcia zostanie ustawiony na okres krótszy niż siedem dni, pojawi się etykieta z dokładną ustawioną liczbą dni. 

  Spotkanie, które nie ma daty ostatniego wykorzystania, nie jest usuwane. Jeśli na przykład utworzysz spotkanie, ale nie połączysz się z nim lub nie skorzystasz z funkcji czatu, nie będzie ono mieć daty wykorzystania.