Microsoft Teams

Integracja z Microsoft Teams

Twórz, planuj i dołączaj do spotkań wideo w systemie Lifesize bezpośrednio z platformy Microsoft Teams. Integracja systemu Lifesize z platformą Microsoft Teams zapewnia niezwykłe połączenia wideokonferencyjne zarówno wewnątrz Twojej organizacji, jak i poza nią, z procesów roboczych Teams.

Dodaj integrację Microsoft Teams

Wymagania wstępne

 • Konto Lifesize Cloud
 • Administrator lub superużytkownik Lifesize
 • Zakupiony dodatek Microsoft do systemu Lifesize
 • Administrator usługi Office 365
 • Administrator globalny platformy Microsoft Teams
 1. Pobierz plik Lifesize for Microsoft Teams.zip
 2. Aby dodać aplikację Lifesize do katalogu aplikacji dzierżawy, postępuj zgodnie z instrukcjamiUWAGA: Aby wykonać tę funkcję, musisz mieć uprawnienia administratora globalnego platformy Microsoft Teams. 
 3. Dodaj aplikację Lifesize do zespołu/kanału. Bot Lifesize wysyła powitanie do takiego kanału wraz z łączem do zalogowania się w systemie Lifesize.
  • Jeśli bot nie udzieli odpowiedzi, wpisz @Lifesize start , aby bot wysłał łącze logowania. Jeśli bot wygeneruje łącze umożliwiające dołączenie do spotkania, proces instalacji został już zakończony.
 4. Kliknij łącze i zaloguj się w systemie Lifesize. UWAGA: Aby wykonać tę funkcję, musisz mieć uprawnienia administratora/superużytkownika Lifesize.
 5. Po zalogowaniu kliknij łącze w instrukcji, aby udzielić aplikacji Lifesize uprawnień do automatycznego dodania szczegółów połączenia Lifesize do opisu spotkania. UWAGA: Aby wykonać tę funkcję, musisz mieć uprawnienia administratora usługi Office365. 

Jako właściciel zespołu lub właściciel kanału możesz dodać aplikacje Lifesize do swoich zespołów/kanałów. Będzie ona wtedy dostępna dla każdej osoby w organizacji.

Użytkownicy mogą wyszukać aplikację Lifesize, a następnie dodać ją do swoich zespołów/kanałów i rozpocząć planowanie spotkań za pomocą aplikacji Lifesize. 

 Rozpocznij spotkanie

 • Wpisz @Lifesize start — to polecenie generuje łącze do spotkania, które zostanie wyświetlone w wybranych zespołach/kanałach
 • Wpisz @Lifesize help — to polecenie wyświetla wszystkie dostępne polecenia.

Podczas planowania spotkania dla tego zespołu/kanału bot Lifesize automatycznie usuwa szczegóły połączenia Microsoft Teams i dodaje łącze do spotkania Lifesize.