Slack

Spotkanie wideo lub audio można szybko uruchomić bezpośrednio z czatu Slack. Aby zorganizować połączenie wideo, nie trzeba wracać do skrzynki e-mail ani narzędzi kalendarza. Wpisz  /lifesize, a następnie dołącz poprzez hiperłącze wyświetlone na czacie.
 Dostępność: Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich poziomów subskrypcji Lifesize.

Dodaj integrację Slack

  1. Zaloguj się do swojej konsoli administratora Lifesize.
  2. Przejdź do Ustawień konta, a następnie przewiń w dół do sekcji Integracja czatu.
  3. Kliknij przycisk Dodaj do Slack
  4. Zostanie wyświetlona strona Lifesize for Slack. Zaloguj się do zespołu Slack, w którym chcesz zainstalować integrację. 
  5. Kliknij przycisk Autoryzuj

Rozpocznij spotkanie

Wpisz /lifesizew oknie czatu w kanale Slack, aby rozpocząć spotkanie Lifesize. Jeżeli istnieje sala spotkań Lifesize o takiej samej nazwie, jak kanał Slack, zostanie wyświetlone łącze do dołączenia do tego spotkania. Jeżeli sala spotkań Lifesize nie istnieje, zostanie utworzona nowa sala spotkań o tej nazwie. Kliknij jedno z wyświetlanych łączy, aby dołączyć do tego spotkania z aplikacji sieciowej Lifesize lub jako klient na komputery stacjonarne.

Uwaga: Nowo utworzone spotkania będą wliczane do Twojej subskrypcji Lifesize.

Dołącz do istniejącego spotkania

Wpisz /lifesize join i wprowadź nazwę spotkania lub numer pomocniczy. Kliknij jedno z wyświetlanych łącz, aby dołączyć do spotkania z aplikacji internetowej Lifesize lub z klienta na komputery stacjonarne.

Polityka prywatności Lifesize

Zobacz poniższy film, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kanału Slack w aplikacji Lifesize.