Pulpit nawigacyjny

Konsola administratora systemu Lifesize oferuje wiele sposobów monitorowania aktywności i wykorzystania usługi w środowisku Lifesize.

Pulpit nawigacyjny umożliwia monitorowanie aktywności połączeń. Można dzięki temu określić najczęściej używane systemy do pomieszczeń i użytkowników najczęściej korzystających z połączeń. Ponadto z każdej strony w konsoli administratora można pobierać raporty.

Na karcie Spotkania na żywo jest widoczna bieżącą liczbę spotkań na żywo odbywających się na Twoim koncie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opcję Spotkania na żywo i poprzednie spotkania.

Można też skonfigurować alarmy, aby odbierać powiadomienia, gdy diagnostyka systemu wykryje problem związany łącznością i usługami systemów do pomieszczeń.

 

Dane pulpitu nawigacyjnego

Dane wyświetlane na pulpicie zależą od wybranego przedziału czasu: Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc lub Zakres niestandardowy (na przykład od 15.05.2018 do 01.06.2018). 

Oprócz danych sumarycznych, szczegółowe dane są przedstawione w następujących wykresach i tabelach.

 • Podsumowanie konta — wyświetla łączną liczbę połączeń, minut, oraz średni czas połączenia w wybranym okresie. W sekcji tej znajduje się również informacja o liczbie użytkowników.
 • Minuty – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby minut. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę minut w konkretnym dniu.
 • Połączenia – ten wykres czytelnie informuje o wykorzystaniu systemu wg liczby połączeń. Ustaw wskaźnik myszy nad punktem danych, aby zobaczyć rzeczywistą liczbę połączeń w konkretnym dniu.
 • Użytkownicy — w tej tabeli przedstawiono liczbę połączeń i wykorzystanych minut z podziałem na użytkowników w konkretnym przedziale czasu. Zobacz, który użytkownik ma największą liczbę połączeń lub wykorzystanych minut w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników.
 • Systemy do pomieszczeń – ta tabela pomaga określić, które systemy wideokonferencyjne do pomieszczeń były najczęściej wykorzystywane do połączeń oraz które systemy wykorzystały największą liczbę minut. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich systemów wideokonferencyjnych do pomieszczeń.
 • Minuty połączenia wg urządzenia/systemu operacyjnego – ten wykres informuje, które punkty dostępu były najczęściej wykorzystywane do połączeń według liczby minut na wybrane urządzenie. Śledzone są takie dane jak: aplikacja internetowa, system Icon, klient komputera Mac, klient komputera PC, klient systemu iOS, klient systemu Android, system innej firmy lub inne dane.
 • Historia funkcji Live Stream w tej tabeli znajdują się informacje o czasie trwania poszczególnych wydarzeń oraz o liczbie uczestników wszystkich wydarzeń, które odbyły się w wybranym przedziale czasu. Kliknij przycisk Zobacz wszystko, aby wyświetlić pełną historię wydarzeń oraz szczegółowe informacje na temat każdego z nich. Po wyświetleniu szczegółów można zobaczyć i wyeksportować listę uczestników oraz zapis pytań.
  UWAGA: Dane te są dostępne tylko wtedy, gdy w planie subskrypcji jest wykupiona opcja Live Stream.

 

Eksportuj szczegóły połączenia

 1. W Pulpicie nawigacyjnym przewiń w dół do szukanej sekcji — Użytkownicy, Systemy do pomieszczeń, Historia połączeń lub Historia wydarzeń Live Stream.
 2. Kliknij przycisk Zobacz wszystkie, aby wyświetlić stronę szczegółów.
 3. Wybierz ramy czasowe i kliknij przycisk Eksportuj wszystko. Zostanie wygenerowany plik .csv z danymi. W przypadku użytkowników i systemów do pomieszczeń możesz również wybrać jednego użytkownika lub jeden system do pomieszczeń i wyeksportować szczegóły ich połączeń.