Konfiguracja integracji kalendarza

Aplikację Lifesize można zintegrować z preferowanym systemem kalendarza. Aby subskrybować usługę kalendarza w konsoli administratora systemu Lifesize Icon, należy prawidłowo skonfigurować usługę integracji. 

Do uaktywnienia integracji zalecane jest założenie specjalnej skrzynki pocztowej dla pomieszczenia oraz dysponowanie danymi dostępowymi skonfigurowanymi dla dostawcy kalendarza.

System Lifesize Icon można również powiązać z używanym pokojem konferencyjnym. Dowiedz się więcej.

 

Aplikacje Microsoft Office 365 i Microsoft Exchange Server

Podczas konfiguracji początkowej niezbędne są uprawnienia administratora konta Microsoft Office 365 lub Microsoft Exchange Server. 

Po skonfigurowaniu integracji kalendarza można subskrybować usługi kalendarza w systemach Lifesize Icon.

 

Informacje o usłudze G Suite (zwanej dawniej Google Apps for Work)

W ramach wstępnej konfiguracji należy włączyć interfejs API usługi G Suite w celu zapewnienia komunikacji Lifesize z usługą Google. Dowiedz się więcej.

Po skonfigurowaniu integracji kalendarza można subskrybować usługi kalendarza w systemach Lifesize Icon.

Zobacz poniższy film, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji kalendarza z aplikacją Lifesize.