Microsoft Lync 2013

Aplikacje Lifesize obsługują środowiska Skype for Business 2015 i Microsoft Lync 2013. Jeśli wdrożenie nie jest skonfigurowane jako federacja otwarta, należy dodać domenę lync.lifesizecloud.com jako partnera federacji.  Niezbędne też będzie:

  • Publiczne wydanie certyfikatu zainstalowanego na serwerze Edge
  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania zapory, przeczytaj informacje w sekcji Otwieranie portów sieciowych dotyczące Microsoft Lync i Skype for Business. 
  • Zaktualizowanie rejestru SRV dla domeny Lync


Łączenie Microsoft Lync 2013

Aby zainicjować federację serwera Lync 2013 z usługą Lifesize bazującą na chmurze:

  1. Zaloguj się do serwera Microsoft Lync Front End lub Standard Edition i otwórz panel sterowania Microsoft Lync.
  2. W panelu sterowania serwera Microsoft Lync wybierz pozycję Federacja i zdalny dostęp.
  3. W okienku Polityka zdalnego dostępu wybierz pozycję Dostęp użytkownika federacji. Kliknij pozycje Edytuj > Pokaż szczegóły, a następnie zaznacz pozycję Włącz komunikację z użytkownikami federacji.
  4. W okienku Dostęp do konfiguracji Edge wybierz pozycję Włącz federację i Włącz odkrywanie domeny partnerskiej.
  5. W okienku Domeny federacji SIP dodaj nową domenę wskazującą na lifesizecloud.com. Usługą dostępu Edge (FQDN) będzie lync.lifesizecloud.com.