Federacja ze Skype for Business Online

Usługa Lifesize bazująca na chmurze obsługuje środowisko Skype for Business Online.

Jeśli wdrożenie Skype for Business Online nie jest skonfigurowane jako federacja otwarta, należy dodać domenę lifesizecloud.com jako partnera federacyjnego, logując się w centrum administratorów Skype for Business i dodając domenę lifesizecloud.com jako dozwoloną domenę.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania zapory, przeczytaj informacje w sekcji Otwieranie portów sieciowych dotyczące Skype for Business Online.

Lokalna sieć, z której korzysta klient Skype for Business, musi zezwalać również na połączenia wychodzące UDP.