Otwórz porty sieciowe

Ogólne ustawienia zapory i serwera proxy sieci

W poniższej tabeli przedstawiono wymagane ustawienia zapory i serwera proxy następujących systemów:

 • Systemy Lifesize i aplikacje połączone z usługą Lifesize bazującą na chmurze
 • Microsoft Skype for Business Online
 • Wdrożenia lokalne programów Microsoft Lync 2013 i Skype for Business
 • Systemy innych firm wykorzystujące protokół SIP
 • Systemy innych firm wykorzystujące protokół H.323
 • Zaporę należy skonfigurować tak, aby zezwolić na ruch wychodzący z sieci do poniższych miejsc docelowych i portów.

  UWAGA: Poniższe porty stosują zaporę z włączonym symetrycznym protokołem UDP.

  IP źródłowe Porty źródłowe IP miejsca przeznaczenia Porty docelowe Opis 
  Dowolny TCP: dowolne

  *.lifesize.com
  *.lifesizecloud.com
  *.walkme.com
  jwpsrv.com
  ssl.p.jwpcdn.com 
  jwpltx.com
  twilio.com
  cloudfront.net
  pmi.flowplayer.com

   

  TCP: 80, 443 Usługi sieciowe Lifesize i inne usługi sieciowe używane przez punkty końcowe Lifesize
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwa.lifesizecloud.com

  TCP: 443, 3478

  UDP: 443, 3478, 30000–32000

   
  Usługa TURN — bezpośrednia obsługa punktów końcowych w różnych sieciach
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwb.lifesizecloud.com

  TCP: 5060, 5061

  UDP: 5060

   
  Usługa SIP
  Dowolny UDP: dowolne fwc.lifesizecloud.com
  UDP: 60000–65000
  Usługa multimediów
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwd.lifesizecloud.com

  TCP: 40000–5000

  UDP: 40000–60000

   Usługa przekaźnika WebRTC
  Dowolny UDP: dowolne fwe.lifesizecloud.com
  UDP: 10000–30000
   Usługa przekaźnika Media
  Dowolny TCP: dowolne fwf.lifesizecloud.com
  TCP: 443, 5222
  Usługa obecność i czat
  Każdy klient

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwg.lifesizecloud.com

  TCP: 30000–50000

  UDP: 30000–50000

   
  Brama dla Microsoft Lync 2013 i Skype for Business
  Serwer Edge

  TCP: 5061

  UDP: 50000–59999

  fwg.lifesizecloud.com

  TCP: 5061

  UDP: 30000–50000

  Brama dla Microsoft Lync 2013 i Skype for Business
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwh.lifesizecloud.com

  TCP: 80, 443

  UDP: 30000–32000

  Usługa tunelowania dla aplikacji sieciowych i aplikacji klasycznych
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwi.lifesizecloud.com

  TCP: 1720, 10000–28000

  UDP: 10000–28000

   
   Obsługa protokołu H.323
  Dowolny

  TCP: dowolne

  UDP: dowolne

  fwj.lifesizecloud.com

  TCP: 443, 1720, 5060, 5061, 10000–16000, 35061

  UDP: 5060, 10000–28000

  Istniejące serwery węzłów do zarządzania połączeniem

   

   

  Ustawienia zapory i serwera proxy sieci dla konkretnego klienta

  W przypadku rozwiązań integracji innych firm dla zatwierdzonych urządzeń Cisco® i Polycom®, otrzymasz adres IP serwera H.460.

  Zaporę należy skonfigurować tak, aby zezwolić na ruch wychodzący z sieci do poniższych miejsc docelowych i portów.

  UWAGA:Następujące porty stosują zaporę z włączonym symetrycznym protokołem UDP.

  IP źródłowe Porty źródłowe IP miejsca przeznaczenia Porty docelowe Opis
  System innej firmy UDP: 1719 Serwer Lifesize H.460 UDP: 1719 Sygnalizacja H.460/RAS
  System innej firmy

  TCP: dowolne

  Serwer Lifesize H.460

  TCP:1720

  H.460/H.225.0/Q.931: sygnalizowanie konfiguracji połączenia
  System innej firmy

  TCP: dowolne

  Serwer Lifesize H.460

  TCP: 20000–20200

  Sygnalizacja kontroli połączenia H.460/H.245
  System innej firmy
  UDP: dowolne Serwer Lifesize H.460 UDP: 6768, 6769 Media multipleksowane RTP/RTCP H.460.19. Protokół SRTP używany, jeżeli do szyfrowania jest skonfigurowane urządzenie innej firmy.
  System innej firmy

  TCP: dowolne

  ldapexport.lifesizecloud.com

  TCP: 389

  Uwierzytelnione usługi katalogowe LDAP (inne niż TLS)
  System innej firmy
  TCP: dowolne ldapexport.lifesizecloud.com TCP: 636 Uwierzytelnione usługi katalogowe LDAPS (TLS)
   System innej firmy TCP: dowolne soapexport.lifesizecloud.com TCP: 80 Uwierzytelnione usługi katalogowe SOAP (HTTP)
  System innej firmy
  TCP: dowolne soapexport.lifesizecloud.com TCP: 443 Uwierzytelnione usługi katalogowe SOAP (HTTPS)

  fwc.lifesizecloud.com
  fwc.lifesizecloud.com