Media bezpośrednie

Połączenia mediów bezpośrednich typu punkt-punkt

Połączenie typu punkt-punkt odnosi się do ścieżki komunikacji pomiędzy dwoma węzłami lub punktami końcowymi. Połączenia typu punkt-punkt między klientami Lifesize mogą przekierowywać media (audio, wideo i treść) za pośrednictwem sieci firmowej lub bezpośrednio między biurem w domu a siecią firmową. Zastępuje to połączenie za pośrednictwem usługi Lifesize bazującej na chmurze.

Połączenie typu punkt-punkt BEZ mediów bezpośrednich  Połączenie typu punkt-punkt UWZGLĘDNIAJĄCE media bezpośrednie
   

Łączność za pośrednictwem sieci firmowej albo połączenie bezpośrednie między biurem w domu lub inną siecią lokalną, jeżeli jest taka możliwość, skraca ścieżkę między urządzeniami. Pozwala to zmniejszyć opóźnienia i poprawić jakość połączeń. Bardziej bezpośrednia trasa połączenia umożliwia również uniknięcie niepotrzebnego wykorzystywania internetu, gdy połączenie odbywa się z tej samej lokalizacji. Często wtedy jest dostępna bardziej logiczna ścieżka. W przypadku połączenia typu punkt-punkt ruch sygnałowy odbywa się wciąż za pośrednictwem serwerów Lifesize, ale jest to bardzo mała ilość danych w porównaniu z mediami przesyłanymi w czasie rzeczywistym.

Jeśli liczba połączeń typu punkt-punkt wzrasta lub istnieje potrzeba przesłania materiałów wideo i audio (transkodowanie), następuje automatyczne przekazanie mediów przez klienta na serwery frontonu Lifesize bez żadnego opóźnienia ani przerwy w połączeniu.

Lifesize wykorzystuje funkcję interaktywnej łączności (Interactive Connectivity Establishment — ICE), która automatycznie określa najlepszą ścieżkę ruchu przy połączeniach typu punkt-punkt między klientami Lifesize. ICE na podstawie logiki ustala najlepszą trasę do przekazywania mediów, aby połączenie przechodziło przez jak najmniejszą liczbę urządzeń. Wykorzystanie rozwiązań technicznych takich jak Session Traversal Utilities for NAT (STUN) oraz Traversal Using Relay around NAT (TURN) zarówno dla połączeń przez protokół UDP, jak i przez TCP, sprawia, że ICE w drodze procesu eliminacji wyszukuje optymalną ścieżkę do przekierowania mediów w trakcie połączenia. 

Poniżej przedstawiono krok po kroku cały proces, gdy klient Lifesize korzystający z mediów bezpośrednich uruchamia połączenie:

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania ustawień zapory dla mediów bezpośrednich, należy przejść do części Otwieranie portów sieciowych (porty 3478 i 443) oraz Adresy IP.

  1. MEDIA BEZPOŚREDNIE (media lokalne) — najpierw klient próbuje przekierować media bezpośrednio przez sieć lokalną za pomocą protokołu UDP, bez konieczności przechodzenia przez zaporę, aby połączyć się z klientem równorzędnym. Jeśli ta ścieżka do przesyłania mediów jest niedostępna, system próbuje wykonać następny krok. 
  2. MEDIA BEZPOŚREDNIE (z wykorzystaniem STUN) — jeżeli lokalna ścieżka nie jest dostępna, klient próbuje przekierować media za pomocą protokołu UDP poprzez lokalną zaporę, a następnie za pośrednictwem internetu do zapory po drugiej stronie. Jeśli ten proces się nie powiedzie, system próbuje wykonać następny krok. 
  3. MEDIA BEZPOŚREDNIE (TURN przez UDP) — jeśli nie ma możliwości trasowania mediów ani bezpośrednio, ani z wykorzystaniem STUN, klient próbuje wykonać połączenie za pomocą protokołu UDP (przez port 3478) poprzez lokalną zaporę z najbliższym serwerem TURN, aby przekazać media do klienta po drugiej stronie, z pomięciem serwerów frontonu Lifesize. Jeśli ten proces się nie powiedzie, system próbuje wykonać następny krok. 
  4. PRZEKAZYWANIE (UDP) — jeśli nie jest możliwe ustanowienie połączenia bezpośredniego dla mediów (port UDP 3478 jest zablokowany dla połączeń wychodzących, serwery TURN dla mediów bezpośrednich są niedostępne lub niezbędne jest transkodowanie formatu wideo/audio), klient powraca do przekazywania ruchu za pośrednictwem serwerów frontonu Lifesize, z wykorzystaniem portów UDP z zakresu 10000–28000.
  5. PRZEKAZYWANIE (TURN przez TCP) — jeśli zainicjowane przez UDP wychodzące połączenia nie są dozwolone w sieci lokalnej, media są kierowane przez lokalną zaporę za pośrednictwem portu 443 (TURN) protokołu TCP do serwerów frontonu Lifesize, a następnie do klienta w zdalnej lokalizacji.

 

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Lifesize, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące mediów bezpośrednich.